Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NH GI THUN LI, KHể KHN V NHNG VN CN GII QUYT.

NH GI THUN LI, KHể KHN V NHNG VN CN GII QUYT.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhận thức được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu và khảo sát điều kiện thực tế tại công

trường, nhà thầu sẽ đặc biệt quan tâm để có các biện pháp tốt nhất, đảm bảo mọi hoạt động

của công trường sẽ diễn ra theo như tiến độ dự kiến về cung cấp vật tư, nhân lực, máy móc

ngay cả trong mùa mưa, đảm bảo mọi hoạt động của công trường không ảnh hưởng đến hoạt

động bình thường của khu vực, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi

trường, trật tự xã hội trong khu vực công trường. (Các biện pháp cụ thể được trình bày ở

phần biện pháp).

Thuận lợi.

Do là công trình được thi công tại thành phố nên các nguồn vật tư, vật liệu đưa vào

xây dựng công trình rất dễ khai thác trên thị trường. Vị trí công trình xây dựng cạnh đường

giao thông chính khá thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư và thiết bị thi công.

Nhà thầu có kinh nghiệm trong công tác kinh doanh xuất nhập khẩu, tiếp nhận và vận

chuyển vật tư, thiết bị chuyên ngành về đến chân công trình. Đặc biệt nhà thầu đã có nhiều

năm kinh nghiệm trong công tác xây lắp nhà dân dụng có quy mô và tính chất tương tự với

đội ngũ cán bộ và công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm . Nhiều công trình đã được hoàn

thành, bàn giao, đưa vào sử dụng và được Chủ đầu tư rất hài lòng và đánh giá rất cao (xem

danh mục các công trình tương tự đã thi công của Nhà thầu).

Khó khăn.

Công trình được thi công nằm ngay trong khu vực trung tâm, các phương tiện vận tải

nặng di chuyển, đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác đặc điểm của công trình là thi công

trong thời gian tương đối dài, nhiều đầu việc, nhiều hạng mục, mặt bằng thi công chật hẹp.

Vì vậy việc bố trí mặt bằng tổ chức, bố trí dây chuyền sản xuất, kế hoạch thi công cần phải

tuyệt đối đảm bảo tính khoa học, hợp lý, nhanh gọn để có thể thi công công trình đồng thời

phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường không làm

ảnh hưởng tới sự hoạt động chung cũng như không làm ảnh hưởng đến môi trường và an

ninh của khu vực lân cận.

Trước khi vào thi công, Nhà thầu sẽ cùng phối hợp với Chủ đầu tư tiếp quản ngay mặt

bằng sau khi đã được Chủ đầu tư bàn giao để thi công. Đồng thời, Nhà thầu triển khai ngay

công tác khai thác, ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, vật liệu, huy động máy móc và thiết

bị thi công để đảm bảo thi công theo đúng tiến độ đã đề ra.

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.2.1. Những vấn đề mà Nhà thầu cần giải quyết trong quá trình thi côngNgay sau khi trúng thầu, Nhà thầu chuẩn bị vật tư, vật liệu, tập kết thiết bị thi công

theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn chất lượng qui định, đảm bảo cho công trình

thi công đúng tiến độ.

Nhà thầu sẽ đề nghị được sử dụng nguồn điện, nước của Chủ đầu tư để thi công công

trình, và sẽ thanh toán chi phí điện, nước hàng tháng cho Chủ đầu tư thông qua đồng hồ sử

dụng. Trường hợp chủ đầu tư chưa có nguồn điện, nước, nhà thầu sẽ trực tiếp liên hệ với

công ty cấp nước và công ty điện lực của thành phố để sử dụng.

Nhà thầu sẽ cùng phối hợp với Chủ đầu tư thống nhất đưa ra biện pháp phòng chống

cháy nổ, bảo vệ cảnh quan, cây xanh chi tiết và các biện pháp thi công chi tiết đảm bảo chất

lượng, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường, chống ồn, đảm an ninh trật tự chung trong

khu vực thi công (xem phần sau).

Đưa ra các phương án thi công dự phòng khi gặp thời tiết xấu và các điều kiện khách

quan xảy ra trong quá trình thi công.

Nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư và chính quyền sở tại giải quyết tất cả các vướng

mắc trong quá trình thi công nhằm đảm bảo quyền lợi cho những cá nhân và tập thể có liên

quan đến công trình. Đồng thời huy động lực lượng lao động có trình độ tại địa phương tham

gia thi công trên công trường.

3. CƠ SỞ LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG- Căn cứ:

Hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình

Quốc hội Việt Nam thuộc Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc

hội Việt Nam.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công do Chủ đầu tư cung cấp.

Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII, kì

họp thứ 7.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội khoá XIII, kỳ

họp thứ 6;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về Lựa chọn Nhà thầu.

Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án Đầu tư

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.xây dựng công trình.

Nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng

công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn tham chiếu.

Nghị định 80/2006/NĐCP ngày 09/08/2006 hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN

Mặt bằng hiện trạng công trình và các điều kiện cung ứng khác như điện, nước của khu

vực.

Năng lực chuyên môn của Nhà thầu và thông tin khảo sát hiện trường tại thời điểm đấu

thầu.HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.PHẦN 2: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

4. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC KỸ THUẬT THI CÔNG CHI TIẾTCăn cứ vào đặc điểm và quy mô của công trình. Ban Giám đốc Công ty và các phòng

ban chức năng của Công ty đã họp bàn và thống nhất biện pháp tổ chức thi công hợp lý để

đảm bảo các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ

sinh môi trường, giảm tiếng ồn, bảo vệ cây xanh, cảnh quan và tiến độ thi công đã đề ra.

4.1.Tổ chức nhân sự :

Ban Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chức năng và Ban chỉ huycông trường thực hiện hoạt động xây lắp.

Các Phòng ban chức năng như Phòng kế hoạch kỹ thuật, Phòng Hành chính – nhân

sự, Phòng tài chính kế toán có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ huy công trường để triển

khai công việc khẩn trương đúng tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo kỹ thuật thi

công, cung cấp vật tư, vật liệu, máy móc và tài chính theo tiến độ công trình.

Trong quá trình xây lắp, Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra hoạt động của từng bộ

phận chức năng để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Ban chỉ huy công trường quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động tại công trường

bao gồm: triển khai kỹ thuật, lập tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình, tổ

chức thi công, giám sát kỹ thuật biện pháp thi công, tiếp nhận các ý kiến và các yêu cầu của

Cơ quan chủ đầu tư . Báo cáo tình hình công việc tại hiện trường một cách đầy đủ về Công

ty.

Tại công trường Ban chỉ huy lập ra các Tổ đội xây lắp có tính chuyên nghiệp như tổ

bê tông, tổ cốp pha, tổ sắt, tổ nề, tổ ốp lát, tổ sơn bả, tổ điện nước, tổ lao động phổ thông...

Hoạt động của từng tổ luôn được sự chỉ đạo và kiểm tra của Ban chỉ huy.

Tổ kỹ thuật giám sát giúp Ban chỉ huy công trường quản lý khối lượng, giám sát chất lượng,

tiến độ thi công đối với các đơn vị thi công và quản lý công nhân trực tiếp thực hiện tốt các

công việc được giao.

Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm ngặt nội quy,

quy định của công ty nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

- Chuẩn bị nhân lực

Nhận biết đây là một công trình ý nghĩa quan trọng, chúng tôi đã lựa chọn và chuẩn bị

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.những cán bộ, kỹ sư giỏi nhiều kinh nghiệm, những công nhân có tay nghề cao, có ý thức

trách nhiệm kỷ luật tốt đã từng tham gia thi công các công trình chất lượng cao. Số lượng sẽ

huy động theo từng giai đoạn yêu cầu của tiến độ công việc. (Xem biểu đồ nhân lực cùng

bảng tiến độ thi công).

4.2.Thiết bị thi công :

Nhà thầu sẽ bố trí đầy đủ các loại máy móc thiết bị để phục vụ thi công, đảm bảo tiếnđộ đề ra. Thiết bị đưa vào để thi công công trình được liệt kê trong bảng danh sách thiết bị

thi công sử dụng trong công trình.

Máy móc thiết bị thi công được tập kết theo yêu cầu và tiến độ thi công phù hợp với

đặc điểm và khối lượng các hạng mục công việc (xem bản tiến độ cung ứng máy móc thiết bị

thi công). Nhà thầu sẽ có kế hoạch trước để quá trình thi công không bị động. Thiết bị, xe

máy thi công luôn luôn được kiểm tra, bảo dưỡng để quá trình thi công luôn vận hành, hoạt

động tốt.

Tổ chức quản lý: công tác tổ chức quản lý thiết bị thi công đúng quy trình chuyên

ngành, đúng quy phạm sẽ có tác dụng quyết định đến chất lượng, năng suất và an toàn tuyệt

đối ... do đó nhà thầu sẽ:

Tổ chức một tổ quản lý chuyên ngành gồm các kỹ sư cơ khí, kỹ sư máy xây dựng có

kinh nghiệm quản lý vận hành tốt và an toàn thiết bị qua nhiều công trường lớn, có tinh thần

tránh nhiệm cao trong quản lý thi công.

Bố trí thợ chuyên ngành bậc cao về sửa chữa cơ khí và điện thiết bị nhằm đảm bảo

cho tất cả máy móc như cần trục, vận thăng, máy hàn, máy trộn vữa, máy tời, máy cắt gạch...

luôn sẵn sàng hoạt động trong điều kiện tốt và an toàn nhất .

Bố trí thợ vận hành đúng nghề, bậc cao có bằng cấp chính quy có kinh nghiệm vận hành

nhiều năm các loại máy móc thiết bị thi công xây lắp với năng suất, chất lượng, an toàn cao

nhất.

Tổ chức tốt chế độ vận hành: Xây dựng, ban hành và áp dụng nghiêm ngặt chế độ vận

hành của thiết bị: Mỗi máy có một bản nội quy quản lý và vận hành an toàn gắn trên máy.

Mỗi máy đều có bản ghi rõ họ tên và trách nhiệm của máy trưởng và phụ máy.

Mỗi máy đều có chế độ kỹ thuật cụ thể: thời gian hoạt động thời gian kiểm tra, thời gian nghỉ

bắt buộc, chế độ và loại nguyên liệu, dầu mỡ, chế độ trực ca, giao nhận ca... Đăng kiểm xe,

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.máy, thiết bị, theo đúng chế độ qui định hiện hành của nhà nước, có các loại giấy phép lưu

hành chuyên nghành.

Mở sổ theo dõi đúng mẫu qui định của nhà nước về máy móc thiết bị thi công: lí lịch,

quá trình vận hành, kiểm tra sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn định kỳ và đột xuất, năng suất hoạt

động, lượng tiêu hao nhiên liệu, dầu mỡ... báo cáo định kỳ về công ty và các cơ quan hữu

quan của nhà nước.

Trang bị bổ sung các bộ phận an toàn cần thiết cho các thiết bị như: che chắn máy

trộn, che chắn giảm tiếng ồn... thực hiện kiểm tra thường xuyên các điều kiện an toàn hoạt

động cho các máy móc cầm tay chạy điện, chạy xăng trước khi đưa vào hoạt động.

Tổ chức địa điểm tập kết các máy sau khi hoạt động: Có mái che mưa nắng, đường đi

lối lại khô ráo, sắp xếp ngăn nắp. Tổ chức điểm cung cấp nhiên liệu, dầu mỡ, điểm kiểm tra

sửa chữa nhỏ tại chỗ thuận tiện nhanh chóng đúng yêu cầu kỹ thuật. Dự trữ và cung cấp kịp

thời, đúng, đầy đủ các phụ tùng phụ kiện thay thế hàng ngày...

4.3.Vật tư , vật liệu chính:

Tất cả các vật tư, vật liệu dùng cho công trường theo đúng yêu cầu thiết kế có đầy đủchứng chỉ và thí nghiệm vật liệu. Các vật liệu được sử dụng lại phải đảm bảo các thông số kỹ

thuật và trình mẫu cho chủ đầu tư trước khi đưa vào công trình.

4.3.1. Sắt thép:

Thép sử dụng cho công trình là thép Thái Nguyên, Hòa Phát hoặc tương đương đảm

bảo đúng chủng loại, quy cách theo yêu cầu thiết kế và tuân thủ theo TCVN4453-95, TCVN

5574-94, TCVN1651-85.

Thép trước khi đưa vào sử dụng đảm bảo không bị rỉ sét, vảy cán, không sơn, không

dính dầu mỡ hoặc lẫn bẩn ảnh hưởng xấu đến độ bám dính của bê tông vào cốt thép hay làm

phân rã bê tông.

Nhà thầu sẽ tiến hành lấy mẫu thí nghiệm đối với từng lô thép về xưởng gia công theo

TCVN 197 - 85 và TCVN 198 - 85. Thép sử dụng có chứng chỉ chất lượng và mác nhãn

theo đúng yêu cầu, đảm bảo cường độ chịu kéo. Nhà thầu sẽ cung cấp cho chủ đầu tư đầy đủ

hoá đơn, chứng từ của tất cả các lô hàng được đưa về công trường.

4.3.2. Xi măng:

Xi măng sử dụng cho công trình là xi măng do nhà máy Bút Sơn, Hoàng Thạch hoặc

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.tương đương sản xuất tuân theo TCVN 2682-1999, TCVN 6260-97 phù hợp với các công tác

trong điều 5.2 TCVN4453-2005, TCVN 4033-1985.

Xi măng được cung ứng đều đặn theo đúng yêu cầu tiến độ thi công, có chất lượng

theo lô sản xuất. Xi măng để lưu sau 3 tháng kể từ ngày sản xuất nhất thiết phải tiến hành thí

nghiệm kiểm tra đạt yêu cầu chất lượng mới được dùng vào công trình.

Trước khi thực hiện một công việc có sử dụng xi măng, nhà thầu sẽ xin ý kiến chấp

thuận của giám sát kỹ thuật chủ đầu tư về loại, mác của xi măng dự định dùng và không

được thay đổi nhãn hiệu xi măng trừ trường hợp có lý do chính đáng. Tất cả các loại xi măng

phải được mua cùng một nguồn và nguồn này phải được giám sát kỹ thuật chủ đầu tư chấp

thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được

dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.

Nhà thầu sẽ cung cấp cho giám sát kỹ thuật chủ đầu tư một bản sao hoá đơn trong đó

có ghi rõ tên của nhà sản xuất xi măng, loại xi măng, số lượng xi măng được giao, cùng với

chứng nhận kiểm tra chất lượng. Trong đó nói rõ lô hàng đã được kiểm tra và phân tích chất

lượng phù hợp với tất cả yêu cầu của TCVN 4453-2005. Việc kiểm tra được tiến hành ở

phòng thí nghiệm do giám sát kỹ thuật chủ đầu tư chỉ định.

Nhà thầu sẽ cung cấp mẫu lấy từ mỗi chuyến xi măng chuyển tới Công trường theo

yêu cầu của Chủ đầu tư để kiểm tra. Xi măng mà theo ý kiến của Chủ đầu tư là cứng hoặc

vón cục thì phải loại bỏ và Nhà thầu sẽ kiểm tra lại và kết quả kiểm tra cho thấy nếu không

đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan thì Nhà thầu sẽ nhanh chóng chở chỗ xi măng đó ra khỏi

công trường.

Ngay sau khi vận chuyển tới Công trường, xi măng sẽ được lưu kho trong điều kiện

khô và thoáng gió, mặt sàn kho cách mặt đất 500 mm với phần dự phòng thích hợp để chống

ẩm. Tất cả các thiết bị kho phải được Chủ đầu tư và tư vấn giám sát chấp thuận và phải bố trí

thuận tiện để kiểm tra và kiểm kê dễ dàng. Mỗi chuyến xi măng sẽ được để riêng và nhà thầu

sẽ sử dụng số xi măng theo trật tự nhận xi măng.

Các loại xi măng khác nhau và từ các nguồn gốc khác nhau sẽ được để riêng và đánh

dấu rõ ràng trong kho. Xi măng vận chuyển tới công trường theo bao đựng do nhà sản xuất

cung cấp sẽ được lưu trữ trong bao kín cho tới khi được sử dụng. Bất kỳ loại xi măng đựng

trong bao đã mở trên Công trường sẽ được sử dụng ngay.

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.4.3.3. Cát:

Nguồn cát sử dụng cho công trình là cát xây dựng khai thác tại Việt Trì - Cát đổ bê

tông là loại cát vàng hạt trung sạch không lẫn rác mùn, sét. Cát phải phù hợp với điều 5,3 của

TCVN 4453-2005 và thoả mãn yêu cầu của TCVN 1770-86. Việc kiểm tra chất lượng cát

phải theo TCVN 337-86 và TCVN 346-86.

Cát phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi có khả năng cung cấp cát có

phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình.

Cát phải được rửa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về

cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN 4453-2005. Để giảm bớt nước thấm trong cát trong

vòng 24 giờ sau khi cát được rửa sạch sẽ được dùng đem cân để trộn bê tông.

Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến của giám sát kỹ thuật chủ đầu tư, có sự thay đổi đáng

kể về cấp phối cát, nơi cung cấp cát, giám sát kỹ thuật chủ đầu tư được phép cho ngưng đổ

bê tông và yêu cầu nhà thầu phải thiết kế và thử nghiệm một hỗn hợp mới phù hợp các yêu

cầu nêu trên.

4.3.4. Đá dăm:

Đá dùng cho công trình là đá khai thác tại Phủ Lý hoặc tương đương được lựa chọn

theo đúng kích thước và cường độ thiết kế (theo tiêu chuẩn Việt Nam), đá có cường độ chịu

nén (> 600 daN/cm2, tức > 2 lần mác bê tông)

Đá phải sạch không lẫn các hạt sét mùn, tạp chất, hàm lượng hạt không quá 15%.

Chất lượng đá dùng đổ bê tông phải theo TCVN 1771-86 và phù hợp với Điều 5.4 của

TCVN 4453-2005.

Đá phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi đó có khả năng cung cấp đá có

phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt thời gian thi công công trình.

Đá phải được rửa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về

cấp và sai biệt như trong TCVN 4453-2005.

Các cốt liệu phải được tồn trữ ở chỗ sạch, có láng nền tốt và khô, không bị ngập nước.

Các loại cốt liệu với cỡ và loại khác nhau phải được tách riêng ra bằng các vách ngăn có đủ

chiều cao và chắc để tránh lẫn vào nhau và để tránh lẫn với các loại có phẩm chất kém hơn.

Nếu xe máy hoạt động trong các đống nguyên liệu thì phải được rửa và làm sạch trước khi

đưa vào sử dụng. Kho chứa cốt liệu phải được tiêu thoát nước dễ dàng, độ ẩm của cốt liệu

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.được xác định vào mỗi ngày làm việc và vào các khoảng cách không quá 2 giờ sau đó trong

suốt thời gian làm việc mỗi ngày. Các mẫu thử phải lấy từ nguyên liệu được giao ở các ngăn

trên cùng hoặc dưới đáy.

Đá hút nước không vượt qúa 3%. Đá không được lấy từ các vật liệu thải của mỏ kim

loại. Các nguồn lấy đá không được chứa opan silica hoặc đá lửa, đá sừng, hoặc chanxedon

(khoáng vật) có thể tạo ra phản ứng alkali-silica.

Đá có khả năng sản xuất bê tông có độ co ngót khô không qúa 0,065%, khi được kiểm tra

theo phương pháp qui định trong Tiêu chuẩn Việt Nam.

Nhà thầu sẽ cung cấp các phương tiện để bảo quản cốt liệu tại vị trí sẽ đổ bê tông sao

cho: kích cỡ cốt liệu thô nhỏ trung bình và cốt liệu mịn phải luôn để riêng; không được lẫn

chất bẩn vào cốt liệu ở nền đất hoặc vật lạ khác, mỗi đống cốt liệu phải dễ tiêu thoát nước.

4.3.5. Gạch xây:

Gạch xây là gạch loại 1 đảm bảo cường độ theo thiết kế được sản xuất tại các nhà máy

có chứng chỉ chất lượng như: Công ty gạch tuynen Viglacera Thăng Long,...

Gạch rỗng đất sét nung phải có dạng hình hộp chữ nhật với các mặt bằng phẳng. Trên

các mặt của gạch có thể có rãnh hoặc gợn khía. Cho phép sử dụng gạch có các góc tròn với

đường kính không lớn hơn 16mm theo mặt cắt vuông góc với phương đùn ép. Sai lệch cho

phép của kích thước viên gạch rỗng đất sét nung không được vượt quá: Theo chiều dài <

7mm; Theo chiều rộng < 5mm; Theo chiều dày < 3mm;

Các khuyết tật về hình dạng bên ngoài của viên gạch rỗng đất sét nung không vượt

quá quy định trong TCVN 1450-1986, TCVN 1451-1998. Số lượng vết tróc có kích thước

trung bình từ 5 đến 10mm xuất hiện trên bề mặt viên gạch sau khi xác định theo TCVN do sự

có mặt của tạp chất vôi không được vượt quá 3 vết. Độ hút nước của viên gạch rỗng đất sét

nung phải lớn hơn 8% và nhỏ hơn 18%. Gạch phải được sắp xếp thành từng kiểu cùng mác.

Kiểu gạch phải được xếp ngay ngắn với số lượng không quá 300 viên. Mỗi lô gạch khi đưa

về công trường phải được cơ sở sản xuất cấp kèm theo giấy chứng nhận chất lượng. Không

cho phép quăng, ném, đổ đống gạch khi bốc dỡ và bảo quản.

4.3.6. Đá Granit tự nhiên:

Đá Granit tự nhiên sử dụng cho công trình là đá Bình Định, Mông Cổ hoặc tương

đương. Đá phải đảm bảo các yêu cầu thiết kế và TCVN 4732-1989, màu và kích thước theo

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.chỉ dẫn của thiết kế, bề mặt tấm đá phải bảo đảm nhẵn bóng, độ không bằng phẳng ±1mm

theo 1m chiều dài.

4.3.7. Đá Granit nhân tạo:

Đá Granit nhân tạo sử dụng sản phẩm của các nhà máy có chứng chỉ chất lượng, xuất

xứ rõ ràng. Chọn màu sắc theo yêu cầu của thiết kế và chủ đầu tư. Trọng lượng riêng 2.5

g/cm3, độ thấm nước 0.01 - 0.02%, Modul đàn hồi 38 - 40 Gpa, độ chịu mòn 340 Mg, độ bền

uốn 190 - 220 Mpa, độ cứng 7 Moh, độ bền va đập 15J/M, độ bóng 38 - 80, chịu được axit

và bazơ.

4.3.8. Gạch Ceramic:

Gạch Ceramic sử dụng của Prime, Viglacera hoặc tương đương. Chọn màu sắc theo

yêu cầu của thiết kế hoặc chủ đầu tư. Gạch đảm bảo độ hút nước < 1%, độ bền uốn >

30N/mm2, độ mài mòn mặt men cấp 3- 4 (≤175mm3), độ sai lệch kích thước 1mm, độ phẳng

mặt -0.2, +0.4mm, độ thẳng cạnh < 0.5mm. Độ chịu axit cấp AA.

4.3.9. Sơn tường trong và ngoài nhà:

Sử dụng sơn ICI Dulux, Nippon, Joton hoặc tương đương. Sơn sử dụng phải có chất

Latex-Acrylic (màng dẻo), tạo được bề mặt phẳng mịn, chống nấm mốc rong rêu, tuổi thọ

cao, bền màu, bóng mờ.

Sơn ngoài nhà phải sử dụng sơn lót chống thấm, chống kiềm.

4.3.10.Nước:

Nhà thầu sẽ sử dụng nguồn nước máy của chủ đầu tư nếu được phép, trong trường

hợp đó nhà thầu sẽ ký hợp đồng sử dụng nước và thanh toán tiền nước hàng tháng cho chủ

đầu tư thông qua đồng hồ nước. Nếu chủ đầu tư không có nguồn nước hoặc không đồng ý

cho nhà thầu sử dụng, nhà thầu sẽ trực tiếp liên hệ với công ty cấp nước Thành phố để có

nguồn nước thi công. Trường hợp không có nguồn nước máy, nhà thầu chúng tôi sẽ khoan

giếng tại công trình để cung cấp nước cho sinh hoạt và thi công công trình. Trước khi sử

dụng cho công trình, nước giếng sẽ được xử lý qua bể lọc và bơm vào bể chứa nước thi công

(V = 12~18m3) do Nhà thầu đặt tại công trình. Đường ống cấp nước sử dụng cho công trình

được sử dụng ống thép tráng kẽm với đường kính thích hợp, đảm bảo kín khít và được chôn

ngầm dưới đất 50cm, được đánh dấu trên sơ đồ và trên hiện trường để thuận tiện theo dõi và

sửa chữa khi cần thiết.

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.Nước dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông đảm bảo sạch, không dầu mỡ, muối, axít,

đường thực vật hay các tạp chất khác. Nước đưa vào thi công được kiểm tra thí nghiệm trước

khi sử dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không ảnh hưởng đến độ bền của kết cấu, nước có độ

PH không nhỏ hơn 4. Nước sử dụng phải phù hợp với TCVN 4453-2005 và TCXDVN 3022004.

Các loại vật tư, vật liệu, bán thành phẩm sử dụng vào công trình như: sơn sắt

thép, tấm trần, vách ngăn, các loại cửa, khung nhôm kính, vật tư điện, điện nhẹ, nước,

PCCC...đều phải có chứng chỉ chất lượng, nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ đáp ứng

được yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Tất cả các loại vật tư đưa vào đều phải đảm

bảo tính hợp lệ và hợp pháp. Trước khi đưa vào sử dụng nhà thầu sẽ phải trình cho chủ

đầu tư phê duyệt và được lưu mẫu để làm cơ sở so sánh về sau. Trường hợp có thay đổi

vật tư, vật liệu so với sự phê duyệt ban đầu, nhà thầu phải đưa ra được lý do chính

đáng và được chủ đầu tư đồng ý.

Chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công:4.4.4.4.1.Tiếp nhận mặt bằng công trình – giải pháp trắc đạc:Ngay sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu cử đại diện BCH công trường

và cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến BQL dự án nhận mặt bằng công trình bằng văn bản và mốc

thực địa (cao độ, các trục định vị và phạm vi công trình), có biên bản ký giao nhận theo quy

định. Nhà thầu tiến hành kiểm tra lại đối chiếu với thiết kế, nếu có gì không phù hợp đề nghị

Chủ đầu tư và thiết kế giải quyết. Các mốc được đánh dấu, giữ gìn cẩn thận để làm cơ sở thi

công sau này.

Tiến hành công tác trắc địa, định vị công trình bằng cọc gỗ hoặc cọc sắt. Tuỳ điều

kiện thực tế lưu giữ mốc trục nhà bằng mốc bê tông nằm ngoài phạm vi công trình hoặc đánh

dấu vào các vật chuẩn cố định. Tâm của mỗi trục sẽ được xác định chính xác bằng máy kinh

vĩ và là điểm giao nhau của các đường trục. Từ tâm này sẽ làm 4 điểm đánh dấu theo 2

phương dùng để kiểm tra và điều chỉnh độ chính xác của tâm trục trong suốt quá trình thi

công. Trong nhiều trường hợp không thể xác định ngay được toạ độ điểm cần xác định với

nhiều lý do: mặt bằng chật hẹp, tầm ngắm bị hạn chế...vv. Như vậy cần phải thông qua các

điểm gửi (mốc gửi). Từ những mốc gửi sẽ phát triển ra những điểm cần khai triển thông qua

hệ toạ độ và lưới khống chế điểm. Biện pháp bảo vệ mốc gửi - cách kiểm soát hệ toạ độ

HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam

Dự án: Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình Quốc hội Việt Nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NH GI THUN LI, KHể KHN V NHNG VN CN GII QUYT.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×