Tải bản đầy đủ - 56 (trang)
4 Sơ đồ nguyên lý và mạch in của một trạm

4 Sơ đồ nguyên lý và mạch in của một trạm

Tải bản đầy đủ - 56trang

Hình 3.10 Sơ đồ nguyên lý của một trạm.

-Từ sơ đồ nguyên lý trên ta có thể hiểu tổng quát mạch hoạt động như sau:

-Nguồn 12 VDC được cấp vào mạch qua J1 sau đó được lọc san phẳng

nhờ hai tụ loc C1,C2 va cung cấp cho các relay.Sau đó từ 12VDC này đưa vào

đầu vào của ic ổn áp lm 7805 để lấy ra điện áp 5VDC cung cấp cho vi điều

khiển cũng như màn lcd. Đồng thời cũng từ nguồn này để tạo điện áp 3.3VDC

cung cấp cho modul thu phát thì ta đưa vào đầu vào ic lm 117. Quá trình hoạt

động của hệ thống trước tiên ta phải cài đặt địa chỉ cho từng trạm bằng việc sử

dụng nút bấm set. Khi muốn điều khiển một trạm ta truy cập vào địa chỉ trạm đó

thông qua nút acess, sau đó người sử dụng bấm các nút bấm,mỗi nút bấm tương

ứng với một thiết bị được điều khiển. Tín hiệu từ nút bấm được vi điều khiển xử

lý và gửi ra modul phát qua chuẩn giao tiếp SPI, tín hiệu này gồm địa chỉ trạm

bị điều khiển và thiết bị nào được điều khiển. Khi thu,tín hiệu nhận được từ

modul thu sẽ được vi điều khiển xử lý để kiểm tra xem có đúng địa chỉ của mình

không, nếu đúng sẽ thực hiện đóng mở các relay thông qua ic đệm 2803, đồng

thời các led sẽ sáng tối đúng theo trạng thái của các relay. Bên cạnh đó, trạng

thái các thiết bị cũng được hiển thị trên màn hình lcd của trạm điều khiển để thể

hiện trực quan nhất trạng thái thiết bị giúp ngừơi dùng giám sát dễ dàng.38Mạch inHình 3.11 Mạch in lớp bottom39Hình 3.12 Mạch in lớp top

3.5 Lưu đồ thuật toán

Chương trình chính40Hình 3.13 Chương trình chính

-Nhìn vào sơ đồ thuật toán trên ta có thể phân tích khái quát như sau:

41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Sơ đồ nguyên lý và mạch in của một trạm

Tải bản đầy đủ ngay(56 tr)

×