Tải bản đầy đủ - 56 (trang)
-Quá trình tìm hiểu và nghiên cứu để hoàn thành đồ án đã giúp em củng cố lại kiến thức đã được học và mở rộng thêm nhiều kiến thức mới, đồng thời có dịp cọ sát với thực tế và rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Dưới sự hướng dẫn của Thầy Ngô Xuân Hường

-Quá trình tìm hiểu và nghiên cứu để hoàn thành đồ án đã giúp em củng cố lại kiến thức đã được học và mở rộng thêm nhiều kiến thức mới, đồng thời có dịp cọ sát với thực tế và rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Dưới sự hướng dẫn của Thầy Ngô Xuân Hường

Tải bản đầy đủ - 56trang

Hình 4.2 Ảnh test sản phẩm

Hình ảnh trên thể hiện trạm một đang được bật các thiết bị và nó đã được thể

hiện trạng thái “0” trên lcd ở vị trí số 1. Với chương trình hiển thị trạng thái trạm

“LED” ở trên thì chỉ cần trạm có bất kì một thiết bị được bật thì ngay lập tức

trạm đó sẽ có trạng thái “0”. Để biết rõ trạng thái của từng thiết bị thì ta cần phải

truy nhập vào đúng địa chỉ 1 tương ứng là địa chỉ của trạm một.

Sau khi hoàn thành mạch và tiến hành thử thì thu được kết quả như sau:

-Tong quá trình điều khiển mạch có thể bật tắt các thiết bị của trạm khác và hiện

thị trạng thái lên lcd .Tuy nhiên cũng có lần hiển thị nhầm trạng thái nhưng số

lần là ít do bị nhiễu.

-Phạm vi điều khiển là tầm 20m trong môi trường không có vật cản hoặc ít, nếu

xa hơn thì thường bị mất điều khiển.

4.2 Nhận xét

Ưu điểm :- Mạch đã có thể điều khiển bật tắt các thiết bi

- Có thể điều khiển tác động qua lại giữa hai modul giúp cho qua trình

điều khiển và giám sát dễ dàng.

52-Mạch có hệ thống các đen led báo trạng thái làm việc của các thiết bị

giúp người dùng dễ dàng kiểm soát chúng.

-Tích hợp thêm loa thông báo

-Mạch cũng tich hợp sẵn chân giao tiếp với máy tính và các chân để có

thể ghép nối với modul thu phát 315 mhz giúp cho khoảng cách điều khiển được

xa hơn.

Nhược điểm- Số thiết bị điều khiển còn hạn chế.

-Chưa chế tạo được modul thu phát mà phải mua.

-Mạch còn khá công kềnh và chưa được đẹp mắt.

-Chưa khắc phục được nhiễu ảnh hưởng đến điều khiển thiết bị.

Biện pháp khắc phục- Sử dụng thêm bộ khuếch đại để tăng cực ly thông tin hay sử dụng thêm

anten ngoài.

-Thêm các mạch lọc tại đầu ra các chân ic đệm kết hợp với cải tiến

chương trình để giảm bớt nhiễu tránh sai sót khi điều khiển.

-Sử dụng những linh kiện nhỏ hơn để giảm kích thước mạch cũng như

tăng tính hiện đại hơn.

-Cần thiết kế một trạm trung tâm để tránh xảy ra xung đột trong quá trình

điều khiển.

Hướng phát triển của mạch-Có thể tăng thêm số thiết bị.

-Ứng dụng điều khiển thiết bị tự động hóa trong công nghiệp băng việc sử

dụng loai modul thu phát tốt hơn,cự ly thông phải xa hơn.

-Có thể phát triển hơn nữa để có thể điều khiển thiết bị qua tin nhắn SMS

hay qua mạng internet, phát triển lên quy mô điều khiển lớn hơn, ứng dụng ngôi

nhà thông minh.53TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Datasheet atmega 16

[2]. Datasheet uln 2803

[3]. Datasheet LCD 16x2

[4]. Tham khảo từ Internet: Trên các diễn đàn thảo luận của các trang.

http://www.doc.edu.vn

http://www.hocavr.com

http://www.hoiquandientu.com

-Cùng một số từ khóa và tài liệu tham khảo khác qua tìm kiếm Google.54NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Tinh thần thái độ, sự cố gắng của sinh viên trong quá trình thực hiện Đồ

án/khóa luận:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Đánh giá chất lượng Đồ án/khóa luận tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đã

đề ra trên các mặt: lý luận, thực tiễn, chất lượng thuyết minh và các bản vẽ):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Chấm điểm của giảng viên hướng dẫn

(Điểm ghi bằng số và chữ)

Hải Phòng, ngàytháng năm 20Giảng viên hướng dẫnĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

1. Đánh giá chất lượng Đồ án/khóa luận tốt nghiệp về các mặt: thu thập và phân

tích số liệu ban đầu, cơ sở lý thuyết, vận dụng vào điều kiện cụ thể, chất lượng

thuyết minh và các bản vẽ, mô hình (nếu có) …:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Chấm điểm của người phản biện

(Điểm ghi bằng số và chữ)

Hải Phòng, ngàytháng năm 20Người phản biệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Quá trình tìm hiểu và nghiên cứu để hoàn thành đồ án đã giúp em củng cố lại kiến thức đã được học và mở rộng thêm nhiều kiến thức mới, đồng thời có dịp cọ sát với thực tế và rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Dưới sự hướng dẫn của Thầy Ngô Xuân Hường

Tải bản đầy đủ ngay(56 tr)

×