1. Trang chủ >
  2. Công nghệ thông tin >
  3. Web >

1 MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.56 MB, 36 trang )


3.1.2 Giao diện giới thiệu3.1.2 Giao diện sản phẩm30 | C D I O 33.1.3 Giao diện liện hệ3.1.5 Giao diện tìm kiếm31 | C D I O 33.1.4 Giao dien tin tức3.1.5 Giao diện giỏ hàng32 | C D I O 33.1.6 Giao Diện Đăng Nhập , Đăng Ký33 | C D I O 334 | C D I O 3KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Thực nghiệm

Website chưa được chạy thử nghiệm..

2. Kết quả đạt được

- Phần mềm sử dụng công cụ visual Studio 2014

- Phần mềm được xây dựng trên ứng dụng ASP.net cơ sở dữ liệu được xây dựng

thành công trên SQL server 2008.

- Hệ thống xử lý được các chức năng chính của một website tin tức.

3. Ưu khuyết điểm

 Ưu điểm

Nhóm đã giải quyết được các nghiệp vụ chính của hệ thống: việc quản lý tin tức:

tin mới nhất, tin được đọc nhiều nhất. Việc quản lý bài viết cũng được hoàn thiện.

Ngoài ra quản lý chuyên mục, quản lý các thành viên của hệ thống cũng được xây

dựng xong. Nhóm đề tài cũng đã xây dựng thành công việc các trang chi tiết của

một tin tức, chức năng phản hồi (feebback lại các bài viết khi bài viết được quyền

phản hồi).

 Khuyết điểm

35 | C D I O 3Website áp dụng cho các ứng dụng có mô hình vừa và nhỏ.

Website chưa được triển khai, ứng dụng trong thực tế.

Chưa sử dụng tối ưu sự hỗ trợ của các công cụ lập trình.

4. Hướng phát triển

Tiếp tục xử lý và phát triển thành một forum.TÀI LIỆU THAM KHẢO[1] Nguyễn Phương Lan chủ biên, “ASP 3.0, ASP.NET”, NXB Lao động Xã

Hội năm 2004

[2]Phạm Hữu Khang - Lập trình cơ sở dữ liệu tập II: thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo

các thủ tục xử lý.

[3]Tham khảo tài liệu qua mạng Internet: một

nhưwww.codepro.vn,www.ddth.vn,www.youtube.com,

www.congdongcviet.com,...

[4] Một số trang web trên mạng…sốtrangweb36 | C D I O 3Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (36 trang)

×