Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
3 Công tác quản lý bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất của doanh nghiệp đóng tàu

3 Công tác quản lý bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất của doanh nghiệp đóng tàu

Tải bản đầy đủ - 91trang

là đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng như công nghiệp đóng tàu.

Do đó công tác quản lý, bảo dưỡng và sử dụng trang thiết bị và cơ sở vật chất có ý

nghĩa to lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đó

được thể hiện qua những điểm cơ bản sau đây:

Công tác quản lý, bảo dưỡng và sử dụng máy móc thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp

tới công tác sử dụng, kế hoạch hoá nguyên vật liệu, kế hoạch nhân lực, vốn…Đây

là yếu tố cơ bản nhất của quá trình sản xuất, trong đó máy móc, thiết bị là yếu tố

“phần cứng”, có vai trò then chốt trong việc chế tạo ra sản phẩm theo kế hoạch củanhà sản xuất.

Công tác quản lý, bảo dưỡng và sử dụng máy móc thiết bị ảnh hưởng tới kế hoạch

quản lý giá thành của sản phẩm. Trong cơ cấu giá thành của sản phẩm, giá trị của

máy móc, thiết bị thường chiếm một tỷ trọng khá lớn. Do vậy quản lý và sử dụng

tốt máy móc thiết bị sẽ làm tăng năng suất của máy móc, thiết bị, giảm chi phí máytrên mỗi sản phẩm, góp phần hạ giá thành sản phẩm.

Máy móc, thiết bị thường chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong tổng cơ cấu giá

trị TSCĐ của doanh nghiệp, điều này cũng có nghĩa là máy móc, thiết bị chiếm tỷ

trọng rất lớn trong nguồn vốn cố định. Việc tăng cường công tác quản lý, bảo

dưỡng và sử dụng máy móc thiết bị cũng đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả sửdụng nguồn vốn nói chung và vốn cố định nói riêng của doanh nghiệp.

Do máy móc, thiết bị có giá trị lớn lại ít có điều kiện trang bị mới, việc sửa chữa,

bảo dưỡng định kỳ rất quan trọng và cần thiết, nó đảm bảo quá trình sản xuất được

diễn ra một cách liên tục, đảm bảo chất lượng đầu ra, kéo dài tuổi thọ trang thiết bị.

Công tác quản lý, bảo dưỡng và sử dụng máy móc thiết bị chính là khâu đảm bảo

cho những công việc này được thực hiện tốt hơn, bao gồm việc theo dõi, tổ chứcbảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất…

Các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường, mức độ cạnh tranh gay gắt,

công tác quản lý, bảo dưỡng và sử dụng máy móc thiết bị còn có nhiệm vụ xác

định nhu cầu đổi mới, mua sắm trang thiết bị mới nhằm bắt kịp và vượt trước sự

tiến bộ của ngành. Nhiệm vụ của công tác quản lý, bảo dưỡng và sử dụng máy móc

thiết bị ở khía cạnh này phải xác định được tốc độ phát triển của công nghệ mới,

xác định chính xác thời gian hoạt động của máy móc, thiết bị hiện tại, tính và trích

14quỹ khấu hao đầy đủ, chính xác, rút ngắn thời gian hoạt động của máy, giảm thiểu

hao mòn vô hình, nhanh chóng đưa tiến bộ khoa học kỹ thụât mới vào sản xuất.

Tóm lại, vai trò, nhiệm vụ trung tâm của công tác quản lý, bảo dưỡng và sử

dụng máy móc thiết bị là nhằm phát huy, tận dụng tối đa công suất máy, góp phần

sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn của doanh nghiệp, tạo điều kiện tích luỹ, bảo toàn

và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

1.3.2Nội dung của công tác quản lý bảo dưỡng thiết vị và cơ sở vật chất củadoanh nghiệp đóng tàu

1.3.2.1 Nội dung về công tác tổ chức bố trí máy móc, thiết bị

Công tác tổ chức bố trí máy móc, thiết bị nhằm tạo ra sự kết hợp chặt chẽ

giữa sức lao động và tư liệu lao động cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ sản

xuất kinh doanh, quy mô và công nghệ sản xuất.

Do đặc điểm sản xuất là doanh nghiệp công nghiệp đóng tàu, hoạt động trên

phạm vi rộng, phối hợp nhiều ngành nghề công nghiệp với chuyên môn khá đa

dạng, một số máy móc, thiết bị lại hoạt động trong điều kiện ngoài trời, nên công

tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị là hết sức phức tạp và khó khăn.

Máy móc, thiết bị phải được lập hồ sơ chi tiết ngay từ khi mua về, phải được

cập nhật hàng ngày về tình trạng kỹ thuật hoạt động. Máy móc thiết bị có sự bàn

giao chặt chẽ về số và chất lượng cho bộ phận sản xuất thông qua biên bản bàn

giao thiết bị. Trong công tác này, điều quan trọng nữa là cần xác định các yêu cầu

về trình độ kỹ thuật, năng lực của người vận hành máy móc, thiết bị.

1.3.2.2 Nộidung về công tác sử dụng máy móc, thiết bịTrong công tác sử dụng máy móc, thiết bị lại bao gồm những nội dung như:

kế hoạch hoá công tác điều động và các định mức sử dụng máy móc, thiết bị; giám

sát việc tuân thủ các quy trình, quy phạm, các quy định về an toàn lao động trong

vận hành, sử dụng và sửa chữa máy móc, thiết bị; kế hoạch hoá nhu cầu về đào tạo

đội ngũ lao động kỹ thuật trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị và thực hiện đầy đủ

các quy định về quản lý và sử dụng máy móc thiết bị; quy định các chế độ trách

nhiệm đối với các xí nghiệp, các tổ, đội và thợ máy về các hỏng hóc và cách thức

xử lý các sai phạm, thiệt hại theo quy định hiện hành…

151.3.2.3 Nộidung về công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bịNội dung của công tác này bao gồm việc theo dõi, kiểm tra, xác định trạng

thái hoạt động của máy móc, thiết bị nhằm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy

móc, thiết bị định kỳ và đột xuất.

Do ít có điều kiện đổi mới máy móc, thiết bị thường xuyên nên công tác bảo

dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị là hết sức cần thiết nhằm duy trì trạng thái sản

xuất ổn định, lâu dài của máy móc, thiết bị, đảm bảo quá trình sản xuất được diễn

ra thường xuyên, liên tục, đảm bảo về cả số và chất lượng của sản phẩm đầu ra.

1.3.2.4 Nộidung về công tác khấu hao máy móc, thiết bịCông tác khấu hao máy móc, thiết bị phải xác định được số năm định mức

phục vụ của máy móc, thiết bị, qua đó xác định chính xác mức khấu hao hàng năm

nhằm đảm trích đủ nguyên giá ban đầu của máy móc, thiết bị. Đây là công tác hết

sức quan trọng, nó đảm bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp,

tránh tình trạng ăn vào vốn như nhiều doanh nghiệp mắc phải. Công tác nàymột

mặt phải đảm bảo hạ giá thành sản phẩm mặt khác lại phải đảm bảo khấu hao máy

móc, thiết bị một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất nguyên giá máy móc, thiết bị.

1.3.2.5 Nộidung về công tác đầu tư và đổi mới máy móc, thiết bịKế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị mới của doanh nghiệp gắn liền với việc

chi dùng vốn, kế hoạch về thị trường cũng như mục tiêu lợi nhuận lâu dài của

doanh nghiệp. Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, giá gia công giảm là những

mục tiêu trước nhất gắn với kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị mới. Vì vậy tuỳ theo

điều kiện, khả năng huy động vốn, những yêu cầu phát triển mà có chính sách đầu

tư thiết bị cho phù hợp với mọi mặt của doanh nghiệp. Do đó, việc đầu tư, mua

sắm máy móc, thiết bị cần tuân thủ các yêu cầu sau đây:

Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phải phù hợp với khả năng huy động vốn và dựtính được khả năng thu hồi vốn cho doanh nghiệp.

Máy móc, thiết bị mua sắm phải đồng bộ, có kèm theo sự chuyển giao công nghệ

một cách đầy đủ, có thể đưa thiết bị vào sản xuất kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo

nắm bắt được cơ hội kinh doanh.16Mua sắm đúng chủng loại máy móc, thiết bị mà doanh nghiệp cần, đảm bảo các

thông số kỹ thuật mà quá trình sản xuất yêu cầu, đảm bảo có nguồn cung cấp vật tưđầy đủ, phụ tùng thay thế sẵn có cũng như các dịch vụ đi kèm khác.

Lựa chọn thiết bị, dây chuyền công nghệ phù hợp với trình độ mọi mặt của doanh

nghiệp.

Chọn nhà cung cấp sao cho chi phí là nhỏ nhất.

Thiết bị mới phải hiện đại hơn, năng suất, chất lượng cao hơn so với thiết bị hiệncó của doanh nghiệp.

1.4 Các tiêu chí đánh giá hoàn thiện công tác quản lý bảo dưỡng thiết bị và cơ sở

vật chất của doanh nghiệp đóng tàu

Thiết bị và cơ sở vật chất là một bộ phận lớn nhất, chủ yếu nhất trong tư liệu

lao động và có ý nghĩa quyết định năng lực sản xuất kinh doanh của mỗi doanh

nghiệp. Chính vì vậy, công tác quản lý, bảo dưỡng và sử dụng máy móc thiết bị

đang là vấn đề thu hút được rất nhiều sự quan tâm nghiên cứu bởi lẽ thực trạng

hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đang tồn tại những lãng phí

lớn trong sử dụng máy móc, thiết bị. Để đánh giá hiệu quả của công tác này người

ta thường đứng trên một số tiêu chí sau.

1.4.1Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị theo đúng công dụng

Mỗi loại máy móc, thiết bị có những tính năng, tác dụng và nhiệm vụ riêngtrong quá trình sản xuất, chế tạo ra sản phẩm. Do đó vấn đề đặt ra là cần phải sử

dụng thiết bị vào những công việc phù hợp với mục đích chế tạo ra nó của nhà

thiết kế, sản xuất. Sử dụng máy móc, thiết bị đúng mục đích, đúng công việc góp

phần nâng cao năng suất máy, tận dụng được công suất thiết kế, giảm lãng phí

công suất máy, giảm hao mòn vô hình bằng việc phân bổ hợp lý giá trị trang thiết

bị vào sản phẩm.

1.4.2Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị theo đúng định mức

Định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định mức tham gia của máy móc,thiết bị vào quá trình sản xuất trong các giai đoạn nhất định. Mức tham gia này

được tính toán sao cho đó là mức tối ưu nhất, phù hợp với khả năng hiện tại của

máy móc, thiết bị. Việc quản lý và sử dụng máy móc thiết bị theo đúng định mức

không chỉ cho phép sử dụng tối đa năng lực sản xuất hiện có mà còn có ý nghĩa

17duy trì khả năng sử dụng máy móc, thiết bị lâu dài, hạn chế những tổn thất trang

thiết bị gây ra do việc sử dụng vượt quá định mức cho phép.

1.4.3Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

Chất lượng dây chuyền công nghệ sản xuất có ý nghĩa to lớn và hết sức quantrọng trong việc quyết định chất lượng đầu ra của quá trình sản xuất. Công tác

quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho máy móc thiết bị

hoạt động liên tục trong trạng thái ổn định, đảm bảo tỷ lệ chính phẩm sản xuất ra ở

mức cao nhất. Chất lượng sản phẩm đầu ra phản ánh chính xác nhất chất lượng

máy móc thiết bị, qua đó quyết định trực tiếp khả năng cạnh tranh của doanh

nghiệp trên thị trường đồng thời gián tiếp phản ánh chất lượng công tác quản lý và

sử dụng máy móc thiết bị của doanh nghiệp.

1.4.4Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị phải nhằm giảm hao mòn hữu hìnhvà vô hình

Việc làm giảm hao mòn hữu hình thể hiện ở việc tăng hệ số sử dụng máy

móc, thiết bị về thời gian và tăng năng suất hiện tại của máy móc, thiết bị trong

khả năng cho phép. Công tác này chủ yếu là việc sử dụng trang thiết bị hợp lý,

không đểcác trang thiết bị nằm ngoài quá trình hoạt động sản xuất mà vẫn phải tính

và trích khấu hao. Công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị còn cho phép tận

dụng tối đa công suất, cho phép khấu hao nhanh nhất giá trị của máy móc, thiết bị,

nhanh chóng đưa thiết bị mới vào sản xuất, giảm hao mòn giá trị do yếu tố vô hình.

1.4.5Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị theo đúng chế độ bảo dưỡng, sửachữa theo kế hoạch

Bảo dưỡng và sửa chữa (định kỳ hay đột xuất, sửa chữa lớn, vừa hay nhỏ) là

một nội dung trong công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị. Tuân thủ đúng

chế độ bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ giúp nâng cao tuổi thọ máy móc, thiết bị,

tăng khả năng hoạt động liên tục, thường xuyên của máy móc, thiết bị. Với sự phát

triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, máy móc, thiết bị ngày càng nhanh chóng

lạc hậu, việc sửa chữa lớn, thay thế những yếu tố cơ bản sẽ có tác dụng làm giảm

tính lạc hậu của trang thiết bị, đồng thời có khả năng tận dụng được những cơ sở

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Công tác quản lý bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất của doanh nghiệp đóng tàu

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×