Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
3 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất tại Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm

3 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất tại Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm

Tải bản đầy đủ - 91trang

ngành. Bằng cách luôn vận động, luôn phấn đấu phát triển, Công ty đang dần từng

bước hoàn thiện công tác quản lý, quy trình sản xuất và các nhân tố nội tại khác

của doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tối đa các tác động xấu từ nhân tố bên ngoài.

Riêng trong công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất, sau một thời

gian nghiên cứu đánh giá hiện trạng của công tác này tại Công ty, tác giả xin đưa

ra một số biện pháp sau nhằm hoàn thiện công tác này trong thời gian tới.

3.3.1Cải tiến công tác tổ chức quản lý trang thiết bị nhằm nâng cao các hệ sốsử dụng

Một trong các phương hướng trước nhất và hàng đầu để cải thiện hệ số sử

dụng của trang thiết bị máy móc tại công ty là bố trí lại hệ thống máy móc, thiết bị

một cách phù hợp. Công tác này cho phép kết hợp chặt chẽ giữa sức lao động và tư

liệu sản xuất cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất của Công ty, quy mô

sản xuất và công nghệ sản xuất đã xác định nhằm tạo ra một hiệu quả sản xuất cao

nhất. Đây cũng chính là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức sản xuất.

Việc bố trí máy móc, thiết bị được coi là hợp lý khi nó đảm bảo được tính cân

đốitrong quan hệ tỷ lệ giữa công suất máy móc, thiết bị, khả năng lao động, số,

chất lượng của nguyên vật liệu đưa vào, tức là đảm bảo tính cân đối giữa ba yếu tố

của quá trình sản xuất. Tính cân đối còn thể hiện ở sự cân đối giữa ba bộ phận sản

xuất là bộ phận sản xuất chính, bộ phận sản xuất phù trợ, bộ phận sản xuất phụ và

phục vụ sản xuất. Lợi ích đầu tiên khi tính cân đối này được đảm bảo sẽ tận dụng

được tối đa công suất có ích của trang thiết bị. Lợi ích thứ hai là đảm bảo tính nhịp

nhàng giữa công việc của các phòng ban trong mô hình sản xuất nhiều bước công

nghệ như hiện nay tại Công ty. Lợi ích thứ ba là duy trì trạng thái làm việc của

trang thiết bị, tạo ra khối lượng sản phẩm đều trong mỗi chu kỳ máy làm việc. Như

vậy, rõ ràng việc bố trí máy móc, thiết bị một cách hợp lý sẽ khắc phục được tình

trạng gián đoạn của máy do lúc thì thiếu, lúc thì thừa máy ở các phân xưởng sản

xuất, đưa tối đa số lượng trang thiết bị hiện có vào quá trình sản xuất, giảm thiểu

hao mòn vô hình của trang thiết bị. Trong các doanh nghiệp, nếu các hệ số sử dụng76trang thiết bị máy móc càng cao, thể hiện trình độ sử dụng trang thiết bị càng cao,

điều này ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương hướng tiếp theo, bổ sung cho phương hướng trên chính là việc thay

đổi cơ cấu quản lý cho các thiết bị chuyên dụng. Các chủng loại thiết bị này, ví dụ

như xe nâng, xe cẩu, thiết bị vận chuyển hiện được phân bổ đều về các phân xưởng

sản xuất. Vô hình chung hệ số sử dụng về thời gian và công suất của các thiết bị là

khác nhau do tính chất sản xuất của mỗi phân xưởng là khác nhau. Tại một số thời

điểm, việc sản xuất tại phân xưởng này bị ách tắc do thiết bị quá tải hoặc đang

trong thời điểm sửa chữa bảo dưỡng, trong khi thiết bị tương đương tại phân xưởng

khác hoạt động dưới công suất cho phép.

Việc bố trí máy móc, thiết bị một cách hợp lý trước hết thuộc trách nhiệm

của phòng bảo dưỡng và quản lý cơ sở vật chất, bộ phận quản lý trang thiết bị của

công ty. Bộ phận bảo dưỡng cần phác thảo sơ đồ bố trí mặt bằng những trang thiết

bị cố định của Công ty, dựa trên thông tin về công suất, nhiệm vụ sản xuất, các

bước công nghệ của từng phòng ban, đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian hao phí khi

chuyển bước công nghệ. Đồng thời, dưới sự hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất từ các

phân xưởng, đơn vị quản lý có thể tổ chức tiến hành luân chuyển tạm thời trang

thiết bị từ phân xưởng này sang phân xưởng khác trong giai đoạn gấp rút của sản

xuất. Ngược lại, các phân xưởng sản xuất cũng có thể căn cứ vào bản phân bổ tạm

thời này để xây dựng kế hoạch máy cho mình, tạo thế chủ động trong sản xuất.

Tiếp theo, một phương án quan trọng là Công ty tăng cường khả năng thu

hút nguồn khách hàng và đơn đặt hàng sản phẩm, cũng như mở rộng mạng lưới

cung cấp nguyên vật liệu của mình. Khi số lượng đơn hàng nhiều hơn, đồng nghĩa

với việc toàn bộ trang thiết bị và cơ sở vật chất của Công ty được tận dụng tối đa

để phát huy hiệu quả của mình. Sẽ không còn trang thiết bị đã được lắp đặt nhưng

nhàn rỗi do thiếu việc làm, tình trạng hoạt động dưới mức công suất do thiếu

nguyên vật liệu cũng cần hạn chế một cách tối đa.

Cuối cùng, Công ty có thể xem xét thành lập các đội quản lý riêng về trang

thiết bị chuyên dụng, có thể tạm gọi là đội “Vận chuyển nội bộ”. Toàn bộ các trang

77thiết bị như xe nâng, xe cẩu hay thiết bị nâng hạ khác sẽ được thu về quản lý tại

đội vận chuyển nội bộ, sau đó điều chuyển dựa trên kế hoạch sản xuất của từng

phân xưởng cũng như kế hoạch sử chữa, bảo dưỡng của thiết bị. Điều này giúp trải

đều hệ số sử dụng trang thiết bị, đồng thời đội vận chuyển nội bộ có trách nhiệm

kiểm tra, vệ sinh hàng ngày các trang thiết bị do mình quản lý, giảm thiểu các trục

trặc kỹ thuật nhỏ, tối ưu hóa được hệ số sử dụng thiết bị.

3.3.2Hoàn thiện công tác bảo dưỡng sửa chữa dự phòng theo kế hoạch

Chế độ sửa chữa dự phòng theo kế hoạch là tổng hợp các biện pháp kỹ thuật,tổ chức, phục vụ bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa. Những biện pháp đó được tiến

hành theo kế hoạch nhằm giảm hao mòn, ngăn ngừa sự cố, đảm bảo sự hoạt động

bình thường của máy móc, thiết bị.

Máy móc, thiết bị chiếm vị trí quan trọng trong tổng năng lực sản xuất của

doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm đầu ra,

đến yêu cầu của việc tổ chức cân đối, tính nhịp nhàng và tính liên tục. Xét về mặt

vốn cố định, giá trị của máy móc, thiết bị chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số vốn

cố định của doanh nghiệp. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa dự phòng theo kế hoạch

góp phần làm giảm hao mòn vô hình, kéo dài tuổi thọ của máy móc, thiết bị khi

doanh nghiệp chưa có điều kiện đầu tư mua sắm mới. Vì vậy làm tốt công tác này

chính là góp phần chung vào việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn sản xuất kinh

doanh của Công ty. Mỗi trang thiết bị máy móc tưởng như nhỏ lẻ đôi khi lại là

những mắt xích quan trọng, nhất là các dây chuyền sản xuất hiện đại, tính chuyên

môn hoá cao, nếu một bộ phận máy móc, thiết bị hỏng sẽ kéo theo sự ngừng trệ

của cả dây chuyền sản xuất và cả quá trình sản xuất.

Việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo kế hoạch thường không gây ảnh

hưởng tới lịch trình sản xuất bởi vì công việc này đã được xác định từ trước, nội

dung bảo dưỡng, sửa chữa cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Do đó sẽ giảm tối

đa việc ngừng máy có ảnh hưởng tới quá trình sản xuất. Công tác này cũng bao

gồm việc kiểm tra trường xuyên, do đó cũng phát hiện một cách kịp thời những sai

hỏng nhỏ nhất, tiến hành sửa chữa tại chỗ, tránh tình trạng phát sinh thành những

78hỏng hóc lớn, phải di chuyển, sửa chữa lớn vì ngừng máy cũng như chi phí cho sửa

chữa, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh chung của công ty.

Mặc dù kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị tại DSCS đã được xây

dựng qua từng năm và được phê duyệt bởi ban lãnh đạo Công ty nhưng do việc

điều chuyển máy móc, thiết bị mang nhiều tính đột xuất, kế hoạch chưa thực sự rõ

ràng nên việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy móc, thiết bị tại chỗ, công tác bảo

dưỡng tại chỗ của Công ty chưa thực sự được tiến hành như kế hoạch đã đề ra. Do

đó số máy móc, thiết bị được tiến hành sửa chữa của Công ty vẫn ở mức cao. Hàng

năm việc sửa chữa lớn và vừa của Công ty cũng đã lên tới hàng chục lượt, chi phí

cho loại sửa chữa này có khi lên tới hàng trăm triệu đồng, gây lãng phí không nhỏ

về sức người, sức của cho Công ty.

Cũng trong thời gian qua, do yếu tố về chuyên môn kỹ thuật cao của trang

thiết bị tại Công ty nên việc bảo dưỡng theo kế hoạch chưa thực sự hiệu quả. Các

nội dung bảo dưỡng chuyên sâu chưa được thực hiện đúng như yêu cầu, một phần

do trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ bảo dưỡng tại công ty chưa theo kịp trình

độ kỹ thuật yêu cầu của trang thiết bị, một phần do kế hoạch sử dụng trang thiết bị

máy móc tại mỗi phân xưởng chưa rõ ràng dẫn đến việc thiết bị hoạt động với tần

suất cao hơn bình thường giữa các kỳ bảo dưỡng khác nhau. Do vậy công tác này ở

Công ty xây dựng số 1 cần phải được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, Công ty nên thực

hiện theo các nội dung sau:

Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các bộ phận có liên quan:Các phân xưởng

sản xuất cần nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động

của máy móc thiết bị do mình phụ trách theo định kỳ hàng ngày hay hàng tuần,

đồng thời phải tuân thủ nguyên tắc chế độ lập biên bản về tình trạng máy móc,

thiết bị trước khi nhận bàn giao và trạng thái kỹ thuật định kỳ trong thời gian sử

dụng máy. Các yêu cầu kỹ thuật liên quan tới việc vận hành trang thiết bị hàng

ngày như vệ sinh trang thiết bị, bôi trơn các cơ cấu cần được nghiêm túc thuân thủ,

những công việc này tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rất lớn cho hiệu suất cũng

79như tuổi thọ của trang thiết bị. Nếu trong thời gian đó diễn ra việc sửa chữa, bảo

dưỡng theo kế hoạch đã xác định, phân xưởng phải có trách nhiệm tiến hành cùng

với các nhân viên bảo dưỡng của Công ty.

Tăng cường công tác chuẩn bị trước khi bảo dưỡng sửa chữa: chuẩn bị về thiết kế,

về công nghệ, về máy móc, thiết bị và vật tư cho việc bảo dưỡng sửa chữa. Việc

chuẩn bị chỉ đạt hiệu quả cao khi nắm rõ hồ sơ kỹ thuật của máy móc, thiết bị.

Ngược lại, công tác chuẩn bị tốt sẽ đảm bảo quá trình bảo dưỡng, sửa chữa diễn ra

đúng kế hoạch, nhanh chóng đưa máy móc, thiết bị trở lại sản xuất.Thực hiện phương pháp sửa chữa nhanh: cố gắng bố trí thời gian sửa chữa nằm

ngoài thời gian sản xuất, áp dụng phương pháp sửa chữa tiên tiến như: thay cả bộ

phận, cả cụm máy cũ cần sửa chữa bằng cả bộ phận, cả cụm máy mới. Như vậy

vẫn có thể đảm bảo trong thời gian sửa chữa, máycó thể hoạt động bình thường.Áp dụng phương pháp sửa chữa xen kẽ: trong cùng một lúc có thể tiến hành sửa

chữa nhiều loại máy móc, thiết bị nhưng đảm bảo vẫn có loại máy móc, thiết bị đó

đang hoạt động. Theo cách này, sẽ không làm gián đoạn việc thi công các hạng

mục vì thiếu chủng loại máy móc, thiết bị, cho phép quá trình hoạt động vẫn được

tiến hành bình thường, liên tục.3.3.3Đầu tư cải tiến, nâng cao năng lực của máy móc, thiết bị

Máy móc, thiết bị là tư liệu lao động quan trọng, là cơ sở vật chất kỹ thuậtcủa mỗi doanh nghiệp. Nó thể hiện năng lực sản xuất, quyết định đến sản phẩm

đầu ra và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy trong các doanh nghiệp

sản xuất công nghiệp, việc đầu tư, trang bị máy móc, thiết bị là một đòi hỏi trước

tiên. Việc sử dụng các loại máy móc, thiết bị lại bị hao mòn dần theo thời gian, bao

gồm cả hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Trong quá trình sản xuất, qua mỗi

chu kỳ, một phần giá trị của máy móc, thiết bị đã chuyển dần vào giá trị của sản

phẩm, và giá trị này sẽ chuyển hết khi máy móc, thiết bị được khấu hao hết.

Bên cạnh đó với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật đã làm cho

máy móc, thiết bị ngày càng nhanh chóng lạc hậu, mất dần những ưu thế của các

giá trị vô hình trong máy móc, thiết bị. Có những công đoạn sản xuất chủ yếu chỉ

80máy móc, thiết bị mới có thể đảm nhận hoặc thực hiện với năng suất cao hơn rất

nhiều so với lao động thủ công. Do đó khi áp dụng tiến bộ mới trong các khâu này

sẽ làm tăng năng suất chung của cả công ty.

Thực tế ở DSCS cho thấy, việc đầu tư đồng bộ trang thiết bị máy móc hiện

đại là một hướng đi đúng đắn. Các trang thiết bị này nhanh chóng được đưa vào

sản xuất và cho thấy hiệu quả ngay sau năm đầu tư. Tuy nhiên, việc tăng hệ số làm

việc có ích của trang thiết bị đòi hỏi Công ty cần tiếp tục đầu tư, cải tiếnkhông

ngừng. Công việc này đòi hỏi một lượng vốn rất lớn, tuy nhiên hiệu quả dự kiến

cũng rất khả quan.

Ngoài ra, những thách thức từ phía các đối thủ cạnh tranh trong ngành cũng

đang đặt ra những yêu cầu bức thiết phải tiếp tục đầu tư, cải tiến năng lực máy

móc, thiết bị hiện tại của nếu không muốn đi thụt lùi trong từng bước phát triển

chung trên toàn thế giới về công nghệ đóng tàu.

Để có thể tiếp tục đầu tư, cải tiến năng lực của máy móc, thiết bị, Công ty

cần phải xem xét những công việc sau đây:

Đánh giá, phân loại trang thiết bị:Công vệc này có thể dựa trên một cuộc tổng

điều tra trong quy mô toàn Công ty nhằm xác địnhnăng lực thực tế của trang thiết

bị ra sao, trình độ công nghệ đang ở mức nào so với các đối thủ cạnh tranh cũng

như so với tốc độ phát triển của ngành mình. Việc phân loại máy móc, thiết bị có

thể được tiến hành theo hai cách: phân loại theo chủng loại và phân loại theo công

nghệ. Việc phân loại theo chủng loại cho phép xác định được chủng loại máy móc,

thiết bị hiện có của Công ty, qua đó đánh giá được tính hợp lý trong cơ cấu để có

kế hoạch đầu tư đúng. Phân loại theo trình độ công nghệ cho phép Công ty đánh

giá năng lực thực tế của máy móc, thiết bị công ty mình, qua đó có thể so sánh

tương quan với các doanh nghiệp khác trong ngành.Cân đối nhu cầu về trang thiết bị:Dựa trên số liệu thống kê về tình hình sử dụng

máy móc, thiết bị trong thời gian qua để từ đó cân đối lại nhu cầu về máy móc,

thiết bị, đánh giá tình hình thừa, thiếu, tình hình lãng phí công suất máy. Để xác

định nhu cầu máy móc, thiết bị cho tương lai tới, Công ty cần dựa trên cơ sở nhiệm

81vụ kế hoạch trung và dài hạn của Công ty nhằm đầu tư đúng phương hướng. Kết

quả của công việc này cho phép Công ty đưa ra một cách chính xác nhu cầu về

máy móc, thiết bị. Đồng thời trên cơ sở máy móc, thiết bị hiện có sẽ cho phép

hoạch định đúng nhu cầu đầu tư, cải tiến năng lực máy móc, thiết bị, tránh hiện

tượng đầu tư dàn trải mà hiệu quả mang lại không cao.

Đầu tư trang thiết bị hợp lý:Việc xác định sẽ mua trang thiết bị của ai, bằng

phương thức nào là việc làm cũng không kém phần quan trọng. Công ty nên ưu

tiên lựa chọn mua trang thiết bị của những nước có truyền thống,uy tín trong sản

xuất loại thiết bị công ty đang có nhu cầu và đã được sử dụng rộng rãi trong các

đơn vị khác trong ngành cũng như coi trọng các chào hàng đến từ các nước đi tiên

phong trong việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất như Mỹ,Nhật, Pháp, Đức…Tối ưu nguồn vốn đầu tư:Các doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc tạo

nguồn vốn tài trợ cho kế hoạch đầu tư mới cho máy móc, thiết bị. Nguồn vốn vay

với lãi suất ưu đãi là nguồn vốn quan trọng của Công ty nhưng lại chưa đủ lớn để

có thể tài trợ cho kế hoạch đổi mới máy móc, thiết bị. Vì vậy nguồn vốn vay ngân

hàng dài hạn sẽ là nguồn quan trọng nhất mà Công ty nên tập trung khai thác. Với

những loại máy móc, thiết bị đã cũ, lạc hậu Công ty nên tiến hành khấu hao nhanh,

thanh lý nhằm nhanh chóng thu hồi vốn đưa vào nguồn vốn tài trợ cho kế hoạch

đầu tư cải tiến máy móc, thiết bị.3.3.2Hoàn thiện phương thức tính toán chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và khấuhao máy móc thiết bị

Mục tiêu quan trọng nhất của mỗi công ty hay doanh nghiệp tham gia nền

kinh tế thị trường xét tới cùng vẫn là đạt tối đa hóa lợi nhuận. Để tồn tại và phát

triển, mỗi doanh nghiệp cần tự lựa chọn cho mình hướng đi phù hợp cũng như luôn

sát sao việc đạt lợi nhuận nhiều nhất với chi phí bỏ ra ít nhất trong khi vẫn dung

hòa được các mối quan hệ sản xuất khác. Song song với đó, mỗi quyết định trong

từng điều kiện hoàn cảnh khác nhau của nhà quản lý luôn cần xem xét để so sánh

những yếu tố đạt được với những hao phí bỏ ra. Điều này cũng gắn liền với công

tác bảo dưỡng, sửa chữa và khấu hao trang thiết bị, khi mỗi công việc bảo dưỡng

82hay sửa chữa đều liên quan tới chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, hao mòn

vô hình cho thời gian máy ngừng hay những chi phí liên quan gián tiếp tới hoạt

động sản xuất kinh doanh khác.

Về vấn đề này, hiện DSCS mới chỉ dừng lại tại mức tính toán khấu hao đều

cho từng năm chứ chưa đi sâu vào công tác tính toán chi tiết cho những chi phí liên

quan tới bảo dưỡng, sửa chữa. Khấu hao của máy móc thiết bị lớn được phân bổ

vào từng năm tính khấu hao, còn các dụng cụ, thiết bị cầm tay được tính khấu hao

ngay tại năm đầu tư. Một số vấn đề tồn tại của công tác này, hiện chưa được công

ty lưu tâm một cách chuyên sâu, ví dụ như xác định phương án tốt nhất về chi phí

cho việc duy trì hoạt động dụng cụ, thiết bị cầm tay đã hỏng, thanh lý hay sửa chữa

thiết bị, phương án thuê dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp ngoài công ty hay tự

bảo dưỡng, phương án bảo dưỡng định kỳ với chi phí hao tốn đều đặn hay đại tu

bảo dưỡng thiết bị khi xảy ra hỏng hóc.

Ngoài các phương thức tính khâu hao đang áp dụng, các cán bộ quản lý tại

công ty cần xem xét các phương thức thống kê theo các phương án khác sát sao và

chi tiết hơn, đồng thời tự xây dựng cho mình một phương án so sánh giữa chi phí

hao tốn và lợi ích đạt được cho mỗi hạng mục công việc bảo dưỡng, duy tu sửa

chữa trang thiết bị. Hiện công ty đã tiến hành quản lý trang thiết bị của mình chi

tiết tới từng đơn vị máy, cũng như lưu lại toàn bộ lược sử bảo dưỡng sửa chữa của

từng thiết bị, xắp sếp vào các thu mục riêng biệt, việc này sẽ tạo cơ sở thuận lợi

cho việc thống kê lại chi phí cho từng hạng mục công việc, bao gồm các chi phí

định lượng cơ bản như như chi phí nhân lực giờ công, chi phí nguyên vật liệu, thời

gian dừng máy… Việc này hiện có thể được trợ giúp rất nhiều từ các phần mềm hỗ

trợ chuyên dụng mà tại đó, người quản lý chỉ cần nhập các thông số cơ bản đầu

vào, ngay lập tức các kết quả so sánh sẽ được phản hồi. Sau khi đã có thống kê chi

tiết cho các hạng mục, Công ty có thể cân đối lại và tự xây dựng cho mình định

mức chi phí cho mỗi hạng mục công việc, làm cơ sở cho các quyết định thanh lý

hay bảo dưỡng sửa chữa để đưa trở lại dây chuyền sản xuất.83Về phương thức bảo dưỡng, Công ty nên xem xét lựa chọn cho mình hướng

đi trong những phương thức bảo dưỡng công nghiệp hiện đại mà thế giới áp dụng

như phương thức sửa chữa, tân tạo sau khi máy hỏng, bảo dưỡng định kỳ, hoặc bảo

dưỡng theo tình trạng máy. Mỗi phương thức đều có ưu nhược điểm riêng và phù

hợp với các loại hình sản xuất riêng. Lựa chọn ra phương thức phù hợp nhất với

tính chất công việc sản xuất sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho Công ty. Hơn nữa,

việc quyết định bảo dưỡng theo định kỳ với chi phí hao tốn đều đặn hay đại tu bảo

dưỡng thiết bị khi xảy ra hỏng hóc tốt nhất cần được phân chia rõ ràng cho từng

loại trang thiết bị để tối ưu chi phí. Với một số loại, việc bảo dưỡng định kỳ thậm

chí còn gây thiệt hại về chi phí nhiều hơn so với việc sửa chữa khi thiết bị hỏng, và

ngược lại, chi phí kiểm bảo dưỡng để duy trì hoạt động của một số trang thiết bị

khác lại rẻ hơn rất nhiều so với chi phí sửa chữa khi thiết bị gặp sự cố. Tương tự đó

là việc so sánh phương án thuê dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp bên ngoài hay tự

bảo dưỡng sửa chữa, điều cốt lõi là lựa chọn ra phương án phù hợp với yêu cầu

cũng như chi phí của Công ty.

3.3.3Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên

Trong các tư liệu lao động thì máy móc, thiết bị được chế tạo gồm nhiều bộ

phận phức tạp và không phải lúc nào con người cũng sử dụng một cách thành thạo

và sử dụng hết các tính năng tác dụng của nó. Máy móc, thiết bị có nhiệm vụ

chuyền dẫn sự tác động của con người vào đối tượng lao động, làm thay đổi hình

thái tự nhiên của nó để biến chúng thành những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của

con người. Do vậy giữa con người và máy móc, thiết bị có mối quan hệ qua lại

nhất định với nhau. Con người chế tạo ra máy móc, thiết bị, làm chủ máy móc và

tiêu thụ sản phẩm do chúng tạo ra. Máy móc, thiết bị chỉ có thể tạo ra được những

sản phẩm có chất lượng khi chúng được điều khiển bởi người có đầy đủ hiểu biết,

trình độ. Mặt khác, khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng với trình độ ngày

càng cao, làm cho máy móc, thiết bị ngày càng tinh vi hiện đại hơn và khó khăn

hơn trong việc nắm bắt được cách thức vận hành chúng, buộc con người phải

không ngừng nâng cao trình độ tay nghề của mình. Vì vậy vấn đề đào tạo nâng cao

84trình độ quản lý cho người cán bộ và nâng cao kỹ năng vận hành máy cho người

công nhân trực tiếp sản xuất có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác quản

lý và sử dụng máy móc thiết bị của Công ty.

Tiềm năng của DSCS nằm rất nhiều tại đội ngũ tri thức, công nhân viên tuổi

đời còn trẻ và khát khao cống hiến, việc Công ty chú trọng chính là dẫn đường cho

đội ngũ này đi đúng đường lối sản xuất kinh doanh của nền công nghiệp hiện đại

trên thế giới, tránh để các tư tương, lề lối làm việc của của một nền kinh tế chậm

phát triển len lỏi ngự trị trong suy nghĩ của họ. Việc đào tạo một lớp cán bộ công

nhân viên nòng cốt, nhất là đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề của Công ty luôn

cần được quan tâm đúng mức, đảm bảo hiệu hiệu quả đào tạo tích cực trong thời

gian phù hợp.

Nói riêng về đội ngũ cán bộ công nhân viên phòng bảo dưỡng, về lý thuyết

đây cần là đội ngũ đi đầu và nằm rõ toàn bộ cách thức vận hành cũng như trình độ

kỹ thuật của các trang thiết bị máy móc trong toàn công ty. Thực tế tình trạng sai

hỏng của trang thiết bị mà không biết rõ nguyên nhân vẫn còn tồn tại trong thời

gian qua tại Công ty. Điều này dẫn tới việc chậm trễ và tăng nhiều chi phí cho quá

trình sửa chữa trang thiết bị. Nếu cải thiện được tình trạng này, rút ngắn tối đa thời

gian máy hỏng và không còn cần dịch vụ hỗ trợ từ bên ngoài thì đây là một thành

công không nhỏ cho các nỗ lực nội bộ Công ty.

Đối với công nhân vận hành: Với những người trong danh sách biên chế, họ là

những người gắn bó lâu dài với Công ty vì vậy cần quan tâm trước hết. Công ty

cần tổ chức các khoá học ngắn hoặc trung hạn nhằm đào tạo, đào tạo lại với mục

đích trang bị thêm kiến thức lý thuyết, nâng cao hơn nữa tay nghề của họ, không

nên trao máy cho những người mà yêu cầu đòi hỏi vượt khỏi khả năng, trình độ

thực của người công nhân…Với cán bộ kỹ thuật, nhân viên phòng bảo dưỡng: Họ là những bác sĩ của máy

móc, thiết bị. Hiện có thể thấy Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nhân viên

bảo dưỡng chưa đủ mạnh để có thể đảm bảo yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ

máy móc, thiết bị của Công ty. Phương hướng trong thời gian tới Công ty có thể

85tuyển dụng thêm từ 1 tới 2 kỹ sư có kinh nghiệm chuyên sâu, kết hợp với đội ngũ

kỹ sư trẻ để dần có bước chuyển giao công nghệ và kinh nghiêm, hướng tới một

lớp các cán bộ kỹ thuật lành nghề, đa dạng cho các chuyên ngành khác nhau, từ cơ

khí, điện tự động tới thủy lực và khí nén.Đồng thời, Công ty cần quan tâm đến

công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ kỹ sư hiện có nhằm đáp ứng

nhu cầu ngày càng cao trang thiết bị kỹ thuật.

Đối với cán bộ quản lý: Cán bộ quản lý phải là người có hiểu biết về khoa học kỹ

thuật. Ngoài ra, họ phải am hiểu về kinh tế nhằm quản lý một cách có hiệu quả

nhất việc sử dụng máy móc, thiết bị. Do vậy công tác tuyển dụng đầu vào phải đảm

bảo các yếu tố này. Bên cạnh đó cần bồi dưỡng kiến thức quản lý, kinh tế cho tất

cả đội ngũ kỹ sư trong Công ty, cho các cán bộ kỹ thuật thuộc các phòng, ban,

phân xưởng nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế trong công tác quản lý và sử

dụng máy móc thiết bị trong Công ty.3.3.4Hoàn thiện công tác kiểm tra, quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt vềan toàn lao động

An toàn lao động là chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm

pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ

tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc

lâu dài của người lao động. Tại các nền công nghiệp hiện đại trên thế giới, mục

tiêu đề cao an toàn và giảm tối đa tai nạn lao động luôn được đặt lên hàng đầu, sức

khỏe và tính mạng của người lao động luôn được ưu tiên.Nhận thức được tầm quan

trọng của vấn đề này, Công ty luôn siết chặt công tác kiểm tra, quản lý các thiết bị

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Toàn bộ các chế tài về việc kiểm soát

các thiết bị liên quan đều được Công ty nghiêm túc thực hiện theo Thông tư số

05/2014/TT-BLĐTBXH phát hành. Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành tự kiểm tra,

bảo dưỡng các thiết bị liên quan tuy nhiên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn do

chưa xây dựng được một hệ thống quản lý thống nhất chuyên biệt cho loại trang

thiết bị đặc biệt này. Tần suất kiểm tra xen kẽ giữa các lần kiểm định bắt buộc tuy

được đề ra những chưa thể thực hiện triệt để, ngoài những lí do khách quan như

86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị và cơ sở vật chất tại Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×