1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Tiêu chuẩn - Qui chuẩn >

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI Q&T

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (516.65 KB, 89 trang )


vươn xa hơn trên trường quốc tế, ban giám đốc cùng các phòng ban liên quan đề

ra một số phương hướng sau:

- Bảo toàn và phát triển ục tiêu kinh doanh được giao, hoàn thành nhiệm

vụ kinh doanh.

- Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tranh thủ những thuận

lợi, lường trước những khó khăn thử thách, lập phương án kinh doanh, nghiên

cứu thị trường.

- Đảm bảo công ăn việc là, từng bước cải thiện đời sống cho người lao

động.

- Từng bước củng cố và phát triển long tin để xứng đáng là bạn hàng tin

cậy của khách hàng trong và ngoài ngành.

- Phấn đấu 100% cán bộ phòng kinh doanh có trình độ ngoại ngữ, biết sử

dụng thành thạo máy tính, am hiểu luật pháp trong nước và quốc tế, có trình độ

và năng lực thực sự cũng như thành thạo nghiệp vụ.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng phổ biến

và sâu rộng hơn.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, phát triển và đa

dạng hóa cac loại hình dịch vụ vận tải giao nhận, đa dạng hóa các mặt hàng kinh

doanh nhưng vẫn phải đảm bảo cung ứng thường xuyên kịp thời; duy trì các mặt

hàng, các loại hìn kinh doanh truyền thống của công ty để dần hướng tới phát

triển toàn diện.

- Tích cực tìm kiếm bạn hàng mới trong và ngoài nước nhằm khai thác tối

đa tiềm lực của thị trường. Ngoài mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế, công ty

sẽ vẫn phải chú trọng thị trường trong nước vốn rất tiềm năng và ngày càng phát

triển.-Tăng nhanh tỷ trọng hoạt động giao nhận hàng hóa đối với thị trường

quốc tế được coi là một trong những mục tiêu then chốt nhưng nhiều thử thách

của công ty trong thời gian tới.

- Xây dựng kho bãi của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu truyền tải ngày

càng cao trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty.

- Tăng cường mở rộng hơn nữa mối quan hệ với các đơn vị ban ngành

như: Tổng cụ hải quan, Thuế Bộ giao thông vận tải, hàng không, hàng hải…

nhằm tranh thủ sự giúp đỡ trong việc ban hành quy chế, chính sách có lợi cho

hoạt động kinh doanh của công ty.

3.1.2 Mục tiêu đề ra đối với hoạt động giao nhận vận tải trong thời gian tới

- Tốc độ tăng trưởng bình quân năm về vận tải đạt 15%- 20%, dịch vụ

giao nhận đạt từ 10%- 15%.

- Tiếp tục duy trì quan hệ bạn hàng lâu năm trong nước, khu vực ASEAN.

Gia tăng quan hệ với các doanh nghiệp thuộc khu vực EU, Mỹ và bạn hàng

Trung Quốc.

- Tập trung mạnh vào dịch vụ giao nhận mang tính quốc tế.

- Đầu tư chiều sâu nghiên cứu thị trường các lục địa Âu, Mỹ về tập quán,

sự kiện văn hóa, chính trị, tư duy từng khu vực để có các chính sách tiếp cận và

phát triển phù hợp.

- Xây dựng lực lượng kinh doanh vững mạnh bằng việc đào tạo nhân sự

cốt cán cgo quá trình tiếp cận, xây dựng và mở rộng tới những thị trường đang

nóng.

- Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trên trường quốc tế.

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dịch vụ giao nhận vận tải, bắt kịp với xu thế

mới.3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động giao nhận hàng hóa nhập

khẩu của công ty TNHH thương mại vận tải Q&T

Trong giai đoạn đất nước đã chính thức gia nhập vào thị trường thế giới

thì đòi hỏi mỗi công ty trong nước phải hoàn thiện chính mình, củng cố những

yếu kém mang tính cục bộ để phát triển bền vững, hội nhập và đủ sức cạnh tranh

với các công ty quốc tế. Như vậy, công ty cần phải có những thay đổi gì để theo

kịp với xu thế đó? Qua đây, em muốn đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần xây

dựng công ty thành một đơn vị vững mạnh.

3.2.1 Biện pháp trong việc kiểm tra và áp mã H.S hàng hóa

• Căn cứ đề xuất

Một vấn đề khó khăn mà công ty đang gặp phải trong việc giao hàng cho

kịp tiến độ là vấn đề áp mã hàng hóa (mã H.S). Mặc dù doanh nghiệp đã có sự

chuẩn bị và nghiên cứu rất kỹ về mã H.S của hàng hóa mà mình nhập khẩu,

nhưng phía Hải quan muốn áp ãm hàng hóa ở mức thuế suất cao còn doanh

nghiệp thì muốn áp mã H.S ở mức thuế suất thấp. Do đó gây cho việc làm thủ

tục kéo dài thời gian kéo theo quy trình tốn nhiều thời gian và chi phí.

• Cách thức thực hiện

Trước khi tiến hành làm thủ tục Hải quan, nhân viên giao nhận cần chuẩn

bị các hồ sơ cần thiết như catalogue, tài liệu kỹ thuật…của hàng hóa nhằm tạo

thuận lợi cho việc giải trình với cán bộ Hải quan. Công ty cần phải có những

nhân viên giàu kinh nghiệm về áp mã H.S hàng hóa.

Nếu hàng hóa là máy móc, thiết bị phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên

môn, nên yêu cầu nhân viên kỹ thuật phía khách hàng hỗ trợ cùng trực tiếp tham

gia.

Để áp ma hàng hóa (mã H.S) chính xác, cần nắm rõ về công dụng, tính

năng, mục đích sử dụng… của hàng hóa. Điều này đòi hỏi nhân viên chứng từ

phải có kiến thức tổng quát về các loại hàng hóa cũng như cơ cấu về biểu thuếnhập khẩu. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất trên tờ khai vì nó

ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng mà doanh

nghiệp phải nộp cho nhà nước.

Nhân viên chứng từ cần phải luôn luôn trau dồi và cập nhật các văn bản về

thuế của bộ ngành liên quan.

• Dự kiến hiệu quả

- Giảm thời gian tranh luận mã H.S, giảm chi phí “thống nhất” mã H.S

giữa Hải quan và người giao nhận.

- Quy trình hoạt động đúng tiến độ kịp thời giao hàng cho khách hàng.

- Chi phí giao nhận giảm làm chi phí đầu vào hàng hóa giảm, giá thành

hàng hóa thấp hơn một số đối thủ cạnh tranh dễ dàng tiêu thụ hàng hóa.

3.2.2 Biện pháp trong việc chuẩn bị, kiểm tra chứng từ và khai báo Hải quan

• Căn cứ đề xuất

Hiện nay việc sai sót trong bộ chứng từ thủ tục Hải quan gây cho quy trình

chậm hơn dự kiến vì công ty phải mất thời gian khoảng 1 ngày làm việc để chỉnh

sửa, ký và đóng dấu lại chứng từ. Khi Hải quan phát hiện sai sót của chứng từ thì

họ trả chứng từ về để chỉnh sửa lại. Giải pháp đặt ra là làm thế nào để phát hiện

được sự sai sót của bộ chứng từ làm thủ tục Hải quan.

• Cách thức thực hiện

-Vì là công ty nhỏ nên để tiết kiệm chi phí ban giám đốc giao cho bộ phận

giao nhận bố trí nhận viên chứng từ vừa phụ trách chứng từ nhập khẩu và xuất

khẩu. Cần phải chuyên môn hóa ở bộ phận chuẩn bị và kiểm tra chứng từ. 74auk

hi nhân viên phụ trách hoàn thành việc chuẩn bị chứng từ, trưởng phòng nên

dành thời gian để kiểm tra lại sự đồng bộ của chứng từ.

- Kết hợp với cơ quan Hải quan để nắm bắt các quy định của cơ quan Hải

quan.- Nhân viên chứng từ điền đầy đủ và chính xác các tiêu thức trên tờ khai

hàng hóa nhập khẩu.

- Nhân viên chứng từ làm việc cẩn thận, tập trung cao độ khi rà soát chứng

từ nhập khẩu.

• Dự kiến hiệu quả

-Phát hiện được sự sai sót của bộ chứng từ làm thủ tục Hải quan, kịp thời

điều chỉnh trước khi Hải quan phát hiện.

- Tăng độ tin cậy từ khách hàng

- Giảm thời gian và chi phí đi lại để ký chứng từ mới cũng như giảm thời

gian và chi phí của quy trình.

3.2.3 Biện pháp tối thiểu hóa các chi phí

• Căn cứ đề xuất

Trong năm 2015 vừa qua, lợi nhuận công ty thu về bị giảm so với năm

2014, nguyên nhân là do chi phí kinh doanh tăng cao hơn so với tốc độ tăng của

doanh thu. Vì vậy công ty cần thực hiện các biện pháp nhằm giảm chi phí giúp

công ty hoạt động có hiệu quả và có khả năng mở rộng quy mô kinh doanh.

• Cách thức thực hiện biện pháp

- Tuyển chọn nhân viên đúng người đúng việc, hạn chế việc phải tốn chi

phí nhiều cho việc đào tạo nhân viên không chuyên môn.

- Giảm chi phí nhân công bằng cách chuyển những công việc giấy tờ bằng

hệ thống điện tử.

- Giảm thiểu các chi phí tổ chức hành chính như: tận dụng những cơ hội

giảm giá dịch vụ bên ngoài, mua sắm trang thiết bị với giá ưu đãi, từ chối các

dịch vụ không cần thiết với hoạt động của doanh nghiệp.- Thương lượng với khách hàng về những khoản chi phí phát sinh trong

quá trình giao nhận, để kiểm soát chi phí tốt hơn.

- Tận dụng các phương tiện vận tải, kho bãi của công ty để vận chuyển

cũng như bảo quản hàng hóa, hạn chế thuê bên ngoài làm tăng chi phí không

đáng có. Tận dụng mối quan hệ tốt với các công ty giao nhận bạn để hợp tác vận

chuyển khi khối lượng hàng nhiều.

- Kiểm soát việc sử dụng các tài sản trong công ty, tránh tình trạng sử

dụng lãng phí, sai mục đích.

- Thu hồi các khoản nợ từ phía khách hàng để có nguồn vốn kinh doanh,

hạn chế việc phải đi vay làm cho chi phí lãi vay tăng cao.

- Hoạch định chiến lược chi tiêu ngắn và dài hạn của cồn ty dựa trên sự

đánh giá tổng quát cũng như từng khía cạnh cụ thể các yếu tố chi phí có ảnh

hưởng quan trọng tới sự tồn tài của công ty, bao gồm: tham gia vào thị trường

tiền tệ, xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của công ty

là mở rộng hay thu hẹp sản xuất…

• Dự kiến hiệu quả

- Hạn chế được chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận cho công ty

- Tận dụng những chi phí giảm để đầu tư kinh doanh có lợi hơn

3.2.4 Biện pháp tối đa hóa doanh thu

• Căn cứ đề xuất

Tốc độ tăng của doanh thu thấp hơn tốc độ tăng của chi phí khiến cho lợi

nhuận thu về bị giảm. Cùng với đó vốn đầu tư bỏ ra lớn mà chưa khai thác tận

dụng hết khả năng nên công ty cần đưa ra biện pháp nhằm tăng doanh thu.

• Cách thức thực hiện biện pháp- Khi nhận được những thông tin các công ty mới thành lập có nhu cầu

nhập hàng, xuất hàng thì công ty cần có kế hoạch tiếp cận với khách hàng tạo

mối quan hệ gây ấn tượng ban đầu, thể hiện mong muốn hợp tác lâu dài. Sau đó

đưa ra chính sách giá cạnh trang nhưng hợp lý để có thể ký hợp đồng ngay.

- Phát triển website của công ty: công ty cần nâng cấp và làm phong phú

thêm website của công ty mình để thu hút khách hàng tham quan và hợp tác.

Đồng thời thúc đẩy thêm hình thức hợp tác, liên lạc qua mạng vừa hiệu quả lại

tiết kiệm được thời gian và công sức.

- Giảm giá thời gian ít khách: Tuy trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa, chất

lượng rất quan trọng nhưng đối với nhiều khách hàng giá cả lại mang một tính

chất quan trọng trong quá trình ra quyết định. Vì vậy việc giảm giá trong thời

điểm hàng xuống sẽ góp phần thu hút khách hàng, mang lại nguồn thu nhập cũng

như ổn định việc làm cho nhân viên công ty.

- Công ty có thể tiến hành liên doanh liên kết với các công ty nước ngoài

để tận dụng nguồn vốn cũng như không phải mất công sức nghiên cứu thị trường

mà lại có thể tăng thị phần đồng thời hạn chế được rủi ro.

• Dự kiến hiệu quả

- Nâng cao doanh thu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- Mở rộng thêm kinh doanh sản xuất, phát triển công ty trên quy mô lớn

3.2.5 Biện pháp nâng cao cơ sở hạ tầng kho bãi, đầu tư thêm phương tiện vận

chuyển

• Căn cứ đề xuất

- Nâng cao cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu giao nhận

hàng hóa, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng cao nhất.

- Nhằm nâng cao doanh thu

• Cách thức thực hiện biện pháp- Công ty cần xây dựng nâng cấp, mở rộng hệ thống kho bãi vừa giúp

công ty tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho việc thuê kho ngoài trong

khi lượng hàng hóa quá tải, vừa mở rộng được dịch vụ cho thuê kho bãi, bổ sung

phần nào lợi nhuận của công ty.

- Đối với việc kinh doanh kho vận, công ty cần trang bị các trang thiết bị

hiện đại hơn phục vụ cho việc bốc dỡ, bảo quản, vận chuyển hàng hóa…đồng

thời đưa hệ thống máy tính vào kho để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện các

nghiệp vụ ở kho.

- Tận dụng tối đa thể tích và trọng tải của phương tiện vận tải nhằm giảm

thiểu các chi phí, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

- Định kì sửa chữa thay thế trang thiết bị, máy móc kho hàng cũng như

kiểm tra chất lượng vận tải của xe, nâng cấp đội xe chở hàng để phục vụ tận nơi

cho khách nhanh chóng, đúng hạn, tránh tình trạng hư hỏng xảy ra trong quá

trình vận chuyển hàng hóa.

- Tận dụng tối đa diện tích kho hàng, đối với những lô hàng lẻ nên có cách

bố trí diện tích cho hợp lý, xây thêm kệ để xếp hàng lẻ, như vậy vừa tiết kiệm

được diện tích tối đa vừa mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng khi hàng

hóa được bảo quản tốt.

• Dự kiến hiệu quả

- Tăng doanh thu, mở rộng quy mô kinh doanh

- Tạo được niềm tin, thu hút khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ

mà công ty cung cấp

3.2.6 Biện pháp nâng cao tay nghề cho nhân viên

• Căn cứ đề xuất

- Nhân viên của công ty còn làm trái ngành nghề

- Trình độ ngoại ngữ chưa cao nên còn lung túng trong quá trình làm việc• Cách thức thực hiện

- Hàng năm, công ty nên tổ chức cuộc thi về kỹ năng nghiệp vụ, khả năng

giải quyết vấn đề cùng với bảng chấm công, việc theo dõi kiểm tra thường xuyên

để có phương pháp đào tạo chuyên sâu hơn.

- Ngay từ khâu tuyển dụng công ty nên nghiêm túc, khách quan để chọn

nhân viên có tài thực sự, nhiệt tình trong công việc. Như vậy mới đảm bảo được

nhân viên nắm vững nghiệp vụ thuận lợi cho khâu đào tạo sau này.

- Khuyến khích nhân viên trau dồi ngoại ngữ không chỉ làm giàu kiến thức

cho mình mà còn phục vụ cho nhu cầu công việc, nên có chế độ lương thưởng

cho phù hợp với năng lực của nhân viên.

- Công ty cần cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến

hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như thay đổi của các chính sách Nhà nước, các

quy tắc Hải quan nhằm thực hiện một cách đúng đắn, tiết kiệm chi phí và thời

gian làm thủ tục, để giúp cho công việc giao nhận được dễ dàng hơn, tránh

những sai sót.

- Tổ chức các khóa học nghiệp vụ ngoại thương, pháp luật… theo hình

thức ngắn hạn.

- Có chính sách đãi ngộ tốt, thưởng phạt rõ ràng đối với người có sáng

kiến trong công việc, có tinh thần tự giác.

- Lãnh đạo công ty phái có ý thức cao, gương mẫu và có trách nhiệm với

công việc, dùng người cho phù hợp đúng người đúng việc tránh tình trạng phân

công công việc chồng chéo.

• Dự kiến hiệu quả

- Tránh áp lực cho toàn thể nhân viên công ty, tạo môi trường làm việc

thoải mái nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao.

- Tránh những sai sót về chuyên môn trong quá trình làm việc

- Tạo môi trường chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ3.2.7 Biện pháp thâm nhập và mở rộng thị trường

• Căn cứ đề xuất

- Các đối tác vẫn chỉ giới hạn ở một số thị trường quen thuộc, chưa có

nhiều đối tác mới.

- Thị trường giao nhận còn giới hạn trong khu vực cảng biển miền Bắc.

- Ngày càng có nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu tự doanh nên phải thu

hút khách hàng để tăng doanh thu cũng như lợi nhuận.

• Cách thức thực hiện

- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. Mỗi doanh nghiệp muốn

thành công thì phải am hiểu rõ môi trường mà mình định thâm nhập.

- Tìm hiểu nhu cầu và lượng cầu về dịch vụ của công ty trên các thị trường

này đang ở mức nào, khả năng phát triển ra sao.

- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. Ở các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu...

kinh tế phát triển nên đối thủ cạnh tranh cũng là vấn đề cần chú tâ, cần tìm hiểu

mức độ cạnh tranh trên thị trường đó ra sao, điểm mạnh và yếu của dối thủ cạnh

tranh và những phương thức để công ty cạnh tranh với đối thủ.

- Các cán bộ, nhân viên của công ty phải đi gặp gỡ khách hàng, tham dự

các cuộc họp, hội thảo qua đó tìm kiếm đối tác.

- Có thể tiến hành liên doanh với nước ngoài để tận dụng nguồn vốn cũng

như hạn chế rủi ro khi thâm nhập vào thị trường mới.

- Mở thêm hệ thống đại lý ở nước ngoài để cắt giảm chi phí khi khách

hàng có nhu cầu về dịch vụ cũng như giao nhận hàng hóa nhanh chóng và an

toàn hơn.

- Công ty thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, kết hợp vận tải đa

phương thức để thỏa mãn nhu cầu của các đối tượng khách hàng, thu hút khách

hàng mới.• Dự kiến hiệu quả

- Mở rộng sang các thị trường tiềm năng, thu hút và chinh phục các khách

hàng khó tính.

- Nâng cao thị phần của công ty, mở rộng mạng lưới dịch vụ của công ty

để tạo uy tín và niềm tin với khách hàng.

3.2.8 Biện pháp hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ

• Căn cứ đề xuất

- Hoạt động giao nhận mang tính thời vụ gây khó khăn cho quá trình giao

nhận ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

- Vào mùa hàng xuống, công ty có ít đối tác làm ăn khiến cho lượng dịch

vụ cung cấp không lớn, nhân viên công ty nhàn rỗi.

• Cách thức thực hiện

- Công ty cần có những đối tác ký hợp đồng lớn và dài hạn, đồng thời phải

tạo dựng được niềm tin thật vững chắc với khách hàng.

- Giảm giá trong thời gian ít khách

+Việc giảm giá trong thời điểm hàng xuống sẽ góp phân thu hút khách

hàng, mang lại nguồn thu nhập cũng như ổn định việc làm cho nhân viên công

ty.

+Trong quá trình giảm giá dịch vụ, công ty sẽ không tránh khỏi trường

hợp có lợi nhuận hoặc lỗ. Tuy nhiên, chiến lược giảm giá sẽ giúp công ty duy trì

và mở rộng mối quan hệ với khách hàng, thu hút được số lượng khách hàng tiềm

năng, điều này mang lại lợi ích cho công ty trong tương lai.

+ Khi tạo ra một biểu giá mới công ty nên chú ý đến phản ứng của khách

hàng và từ các doanh nghiệp cạnh tranh khác. Bởi lẽ, những khách hàng lớn của

công ty họ sẽ có nhiều hợp đồng với công ty cả nhưng lúc cao điểm hoặc những

lúc hàng xuống. Vì vậy nếu giá công ty đưa ra không hợp lý thì rất dễ dẫn đến

phản ứng tiêu cực, gây mất lòng tin của khách hàng.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (89 trang)

×