1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Tiêu chuẩn - Qui chuẩn >

1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (516.65 KB, 89 trang )


vươn xa hơn trên trường quốc tế, ban giám đốc cùng các phòng ban liên quan đề

ra một số phương hướng sau:

- Bảo toàn và phát triển ục tiêu kinh doanh được giao, hoàn thành nhiệm

vụ kinh doanh.

- Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tranh thủ những thuận

lợi, lường trước những khó khăn thử thách, lập phương án kinh doanh, nghiên

cứu thị trường.

- Đảm bảo công ăn việc là, từng bước cải thiện đời sống cho người lao

động.

- Từng bước củng cố và phát triển long tin để xứng đáng là bạn hàng tin

cậy của khách hàng trong và ngoài ngành.

- Phấn đấu 100% cán bộ phòng kinh doanh có trình độ ngoại ngữ, biết sử

dụng thành thạo máy tính, am hiểu luật pháp trong nước và quốc tế, có trình độ

và năng lực thực sự cũng như thành thạo nghiệp vụ.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng phổ biến

và sâu rộng hơn.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, phát triển và đa

dạng hóa cac loại hình dịch vụ vận tải giao nhận, đa dạng hóa các mặt hàng kinh

doanh nhưng vẫn phải đảm bảo cung ứng thường xuyên kịp thời; duy trì các mặt

hàng, các loại hìn kinh doanh truyền thống của công ty để dần hướng tới phát

triển toàn diện.

- Tích cực tìm kiếm bạn hàng mới trong và ngoài nước nhằm khai thác tối

đa tiềm lực của thị trường. Ngoài mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế, công ty

sẽ vẫn phải chú trọng thị trường trong nước vốn rất tiềm năng và ngày càng phát

triển.-Tăng nhanh tỷ trọng hoạt động giao nhận hàng hóa đối với thị trường

quốc tế được coi là một trong những mục tiêu then chốt nhưng nhiều thử thách

của công ty trong thời gian tới.

- Xây dựng kho bãi của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu truyền tải ngày

càng cao trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty.

- Tăng cường mở rộng hơn nữa mối quan hệ với các đơn vị ban ngành

như: Tổng cụ hải quan, Thuế Bộ giao thông vận tải, hàng không, hàng hải…

nhằm tranh thủ sự giúp đỡ trong việc ban hành quy chế, chính sách có lợi cho

hoạt động kinh doanh của công ty.

3.1.2 Mục tiêu đề ra đối với hoạt động giao nhận vận tải trong thời gian tới

- Tốc độ tăng trưởng bình quân năm về vận tải đạt 15%- 20%, dịch vụ

giao nhận đạt từ 10%- 15%.

- Tiếp tục duy trì quan hệ bạn hàng lâu năm trong nước, khu vực ASEAN.

Gia tăng quan hệ với các doanh nghiệp thuộc khu vực EU, Mỹ và bạn hàng

Trung Quốc.

- Tập trung mạnh vào dịch vụ giao nhận mang tính quốc tế.

- Đầu tư chiều sâu nghiên cứu thị trường các lục địa Âu, Mỹ về tập quán,

sự kiện văn hóa, chính trị, tư duy từng khu vực để có các chính sách tiếp cận và

phát triển phù hợp.

- Xây dựng lực lượng kinh doanh vững mạnh bằng việc đào tạo nhân sự

cốt cán cgo quá trình tiếp cận, xây dựng và mở rộng tới những thị trường đang

nóng.

- Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trên trường quốc tế.

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện dịch vụ giao nhận vận tải, bắt kịp với xu thế

mới.3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động giao nhận hàng hóa nhập

khẩu của công ty TNHH thương mại vận tải Q&T

Trong giai đoạn đất nước đã chính thức gia nhập vào thị trường thế giới

thì đòi hỏi mỗi công ty trong nước phải hoàn thiện chính mình, củng cố những

yếu kém mang tính cục bộ để phát triển bền vững, hội nhập và đủ sức cạnh tranh

với các công ty quốc tế. Như vậy, công ty cần phải có những thay đổi gì để theo

kịp với xu thế đó? Qua đây, em muốn đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần xây

dựng công ty thành một đơn vị vững mạnh.

3.2.1 Biện pháp trong việc kiểm tra và áp mã H.S hàng hóa

• Căn cứ đề xuất

Một vấn đề khó khăn mà công ty đang gặp phải trong việc giao hàng cho

kịp tiến độ là vấn đề áp mã hàng hóa (mã H.S). Mặc dù doanh nghiệp đã có sự

chuẩn bị và nghiên cứu rất kỹ về mã H.S của hàng hóa mà mình nhập khẩu,

nhưng phía Hải quan muốn áp ãm hàng hóa ở mức thuế suất cao còn doanh

nghiệp thì muốn áp mã H.S ở mức thuế suất thấp. Do đó gây cho việc làm thủ

tục kéo dài thời gian kéo theo quy trình tốn nhiều thời gian và chi phí.

• Cách thức thực hiện

Trước khi tiến hành làm thủ tục Hải quan, nhân viên giao nhận cần chuẩn

bị các hồ sơ cần thiết như catalogue, tài liệu kỹ thuật…của hàng hóa nhằm tạo

thuận lợi cho việc giải trình với cán bộ Hải quan. Công ty cần phải có những

nhân viên giàu kinh nghiệm về áp mã H.S hàng hóa.

Nếu hàng hóa là máy móc, thiết bị phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên

môn, nên yêu cầu nhân viên kỹ thuật phía khách hàng hỗ trợ cùng trực tiếp tham

gia.

Để áp ma hàng hóa (mã H.S) chính xác, cần nắm rõ về công dụng, tính

năng, mục đích sử dụng… của hàng hóa. Điều này đòi hỏi nhân viên chứng từ

phải có kiến thức tổng quát về các loại hàng hóa cũng như cơ cấu về biểu thuếnhập khẩu. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất trên tờ khai vì nó

ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng mà doanh

nghiệp phải nộp cho nhà nước.

Nhân viên chứng từ cần phải luôn luôn trau dồi và cập nhật các văn bản về

thuế của bộ ngành liên quan.

• Dự kiến hiệu quả

- Giảm thời gian tranh luận mã H.S, giảm chi phí “thống nhất” mã H.S

giữa Hải quan và người giao nhận.

- Quy trình hoạt động đúng tiến độ kịp thời giao hàng cho khách hàng.

- Chi phí giao nhận giảm làm chi phí đầu vào hàng hóa giảm, giá thành

hàng hóa thấp hơn một số đối thủ cạnh tranh dễ dàng tiêu thụ hàng hóa.

3.2.2 Biện pháp trong việc chuẩn bị, kiểm tra chứng từ và khai báo Hải quan

• Căn cứ đề xuất

Hiện nay việc sai sót trong bộ chứng từ thủ tục Hải quan gây cho quy trình

chậm hơn dự kiến vì công ty phải mất thời gian khoảng 1 ngày làm việc để chỉnh

sửa, ký và đóng dấu lại chứng từ. Khi Hải quan phát hiện sai sót của chứng từ thì

họ trả chứng từ về để chỉnh sửa lại. Giải pháp đặt ra là làm thế nào để phát hiện

được sự sai sót của bộ chứng từ làm thủ tục Hải quan.

• Cách thức thực hiện

-Vì là công ty nhỏ nên để tiết kiệm chi phí ban giám đốc giao cho bộ phận

giao nhận bố trí nhận viên chứng từ vừa phụ trách chứng từ nhập khẩu và xuất

khẩu. Cần phải chuyên môn hóa ở bộ phận chuẩn bị và kiểm tra chứng từ. 74auk

hi nhân viên phụ trách hoàn thành việc chuẩn bị chứng từ, trưởng phòng nên

dành thời gian để kiểm tra lại sự đồng bộ của chứng từ.

- Kết hợp với cơ quan Hải quan để nắm bắt các quy định của cơ quan Hải

quan.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (89 trang)

×