1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các chức năng của chương trình:

Các chức năng của chương trình:

Tải bản đầy đủ - 0trang

22Gửi lệnh chuyển tiền đi trong nước bằng VND, đối với USD (bán USD chuyểnvào tài khoản VND).

Gửi điện tra soátIn báo cáo các loại (giấy báo nợ, giấy báo có, sao kê tài khoản trong mộtthời gian bất kỳ, báo cáo chi tiết trạng thái ủy nhiệm chi đã được chuyển đi (đang chờ

xử lý, xử lý thành công, ngân hàng từ chối thanh toán), báo cáo chi tiết trạng thái điện

tra soát đã được chuyển đi.

2.1.1. Điều kiện khách hàng sử dụng dịch vụ Homebanking

Khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ Homebanking tại BIDV là cá nhân, tổ

chức có mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam và

phải có đầy đủ thiết bị cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng (máy tính, modem, mạng

điện thoại…).

2.1.2. Qui trình thực hiện giao dịch từ chương trình Homebanking

Về phía khách hàng:

2.1.2.1.

Các thiết bị cần thiết trong sử dụng dịch vụ Homebanking

Phần mềm Homebanking do ngân hàng thiết lập phù hợp với hệ thốngthanh toán của ngân hàng. Phần mềm này có thể được thường xuyên chỉnh sửa và

nâng cấp để đáp ứng tốt nhất việc thực hiện các giao dịch ngâ n hàng.

Về phía khách hàng sử dụng dịch vụ cần có:Máy vi tính để thực hiện thao tác lập các lệnh thanh toán.Modem để thực hiện kết nối vào mạng Intranet của ngân hàng.Đường truyền: sử dụng đường dây điện thoại.Thiết bị bảo mật I-key. Yêu cầu đi kèm: Để có thể sử dụng dịch vụ Homebanking, khách hàng phải có

hệ thống máy vi tính đáp ứng yêu cầu tối thiểu sau:

− Cấu hình mạng Sử dụng Dial-up.

− Phần cứng: Hệ thống cần được đảm bảo một số tiêu chuẩn cụ thể về chất lượng

và trang thiết bị như:

+ CPU Pentium III 1 GH trở lên.

+ RAM 128 MB.23+ Dung lượng ổ cứng 4GB.

+ Có hỗ trợ cổng USB.

− Phần mềm:

+ Hệ điều hành: Windows 2000 trở lên (Windows 2000, XP, 2003).

+ Internet Explorer 6 trở lên.

2.1.2.2.Ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụĐể sử dụng dịch vụ Homebanking, khách hàng liên hệ với ngân hàng để ký kết

Hợp đồng cung cấp dịch vụ Homebanking. Trong đó nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các

bên cùng phí cung cấp và sử dụng dịch vụ.

2.1.2.3.Các thành viên sử dụng dịch vụ HomebankingĐể bảo đảm tính an toàn trong thanh toán, đơn vị có nhu cầu sử dụng cần cung

cấp cho ngân hàng các thành viên sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking để

ngân hàng thực hiện khai báo thông tin trong hệ thống. Các cá nhân không có trong

danh sách đăng ký sử dụng, không được cấp Mã người dùng (User ID) và mật khẩu

(password) để truy cập vào chương trình.

Các thành viên sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking bao gồm:

−Người soạn điện: Người thực hiện các thao tác thiết lập lệnh thanh toán. Thông

thường, tại các doanh nghiệp, người soạn điện là kế toán viên.

−Người duyệt điện: Người duyệt điện có trách nhiệm kiểm tra lại tính chính xác

của lệnh thanh toán do người soạn điện tạo ra. Thông thường, tại các doanh nghiệp,

người duyệt điện là kế toán trưởng.

−Người xác nhận: Người xác nhận là người nắm giữ mật mã quan trọng để gửi

các lệnh thanh toán này đến ngân hàng. Thông thường, tại các doanh nghiệp, người

xác nhận là Giám đốc/Phó Giám đốc.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể yêu cầu quá trình soạn điện 2 bước bao gồm:

Người soạn điện và người xác nhận, không cần người duyệt điện để rút ngắn thời gian

thao tác. Doanh nghiệp có thể thay đổi danh sách người sử dụng với điều kiện phải gửi

đề nghị thay đổi người sử dụng đến ngân hàng.

2.1.2.4.Truy cập lần đầu vào chương trình:Sau khi phần mềm Homebanking đã được cài đặt và khách hàng đã được ngân

hàng cấp User ID và password để truy cập chương trình, người sử dụng tiến hành truy24cập lần đầu vào chương trình và thực hiện thay đổi password để bảo đảm tính bảo mật

v à an toàn trong thanh toán. Khi đăng nhập thành công, người sử dụng sẽ tiếp cận

trực tiếp vào chương trình Homebanking của ngân hàng.

Chúng ta tham khảo một giao diện chương trình Homebanking của Ngân hàng

Đầu tư

và Phát triển Việt Nam như sau:Hình 2.2 Giao diện đăng nhập vào chương trình HomebankingHình 2.3 Giao diện chương trình Homebanking sau khi đăng nhập thành công252.1.2.5.Quá trình thực hiện giao dịch

Kế toán viênKế toán trưởngChủ TKMức 1Soạn điệnTK của cá nhân

Mức 2Phê duyệt điệnTk của tổ chức

Mức 3Soạn điện

Soạn điệnDuyệt điệnXác nhận điện

Xác nhận điệnTk của tổ chức

Bảng 2.1 Quá trình thực hiện giao dịch tại khách hàng.

2.1.2.6.Tạo lập, phê duyệt lệnh thanh toán gửi ngân hàngNgười sử dụng có thể sử dụng tất cả những dịch vụ mà Homebanking cung cấp

như xem các thông tin ngân hàng, vấn tin số dư, in các báo cáo liên quan đến tài

khoản của đơn vị,... Tuy nhiên, đối với người không có mã xác nhận điện, không thể

gửi lệnh yêu cầu giao dịch đến ngân hàng.

Khi có nhu cầu gửi tiền đi, kế toán viên sẽ soạn điện. Điện soạn xong được đẩy

vào danh sách chờ duyệt để kế toán trưởng xử lý.

Kế toán trưởng tiến hành kiểm tra điện. Nếu mọi thông tin trên điện chuyển tiền

chính xác, kế toán trưởng sẽ duyệt điện. Khi đó điện được đẩy vào danh sách điện chờ

xác nhận. Nếu thông tin trên điện chưa chính xác, kế toán trưởng sẽ đẩy điện lại danh

sách soạn điện để kế toán viên xử lý.

Giám đốc hoặc người có thẩm quyền sẽ tiến hành xác nhận điện. Để có thể xác

nhận điện, người sử dụng phải có khoá cứng (I -Key) lưu trữ khoá bí mật của người sử

dụng. Khoá cứng do ngân hàng cấp khi khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ này.

Nếu mọi thông tin trên điện soạn là chính xác, giám đốc xác nhận điện với khóa bí

mật trên I - Key và gửi sang ngân hàng. Nếu không xác nhận, điện sẽ bị đẩy trở lại

danh sách soạn điện cho kế toán viên.

Việc phân quyền thực hiện từng chức năng đối với từng ng ười sẽ được đăng

ký tại ngân hàng.26Hình 2.4 Sơ đồ tạo lập, phê duyệt lệnh thanh toán gửi ngân hàng

Chúng ta xem một mẫu lệnh đề nghị chuyển tiền qua chương trình

Homebanking của Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt NamHình 2.5 Thực hiện lệnh yêu cầu thanh toán của Ngân hàng Đầu tư & Phát

triển Việt Nam

Ở hình 2.5, người ra lệnh (người đang sử dụng dịch vụ Homebanking) yêu

cầu ngân hàng là Sở giao dịch 1 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thanh

toán cho người hưởng là Chi nhánh Quỹ HPT Hà Tây có tài khoản tại Ngân hàng

Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Tây với số tiền là 10.000.000đ.272.1.2.7.Tạo lập phê duyệt điện tra soát tại khách hàngSau khi đã gửi lệnh yêu cầu thanh toán đến ngân hàng, khách hàng phát hiện

giao dịch đề nghị không chính xác, khách hàng có thể điều chỉnh bằng cách tạo các

lệnh Tra soát đến ngân hàng yêu cầu điều chỉnh lại giao dịch đúng hoặc hoàn trả

lại yêu cầu thanh toán.Hình 2.6 Sơ đồ tạo lập phê duyệt điện tra soát tại khách hàng

Lưu ý: Trường hợp Khách hàng chọn mô hình giao dịch 2 bước thì không có bước 2

2.1.2.8.Giao dịch vấn tin tài khoản Vấn tin, in Sao kê tài khoản.

 Vấn tin, in chi tiết thông tin từng giao dịch trên tài khoản: các giao dịch ghi nợ

và các giao dịch ghi có

Tính ổn định của các giao dịch trên tài khoản khách hàng:

 Đối với các giao dịch có ng ày hiệu lực (đã hoàn thành) trước ngày hiện tại:

Chắc chắn đã được hệ thống SIBS chấp nhận hạch toán v ào sổ sách của ngân

hàng ( không thể huỷ bỏ được)28 Đối với các giao dịch có ngày hiệu lực là ngày hiện tại: Chưa chắc chắn đã

được hệ thống SIBS chấp nhận hạch toán v ào sổ sách kế toán của Ngân hàng

vào cuối ngày làm việc, vì các giao dịch đó có thể bị Ngân hàng huỷ bỏ trong

ngày do sai sót, do khách hàng yêu cầu...

2.1.2.9.Giao dịch vấn tin thông tin ngân hàng Thông tin tỷ giá

 Biểu phí dịch vụ

 Thông tin hoạt động ngân hàng

 Các thông tin liên quan khác

2.1.2.10. In các báo cáo:

Để theo dõi các khoản thanh toán, hằng ngày, người sử dụng vào mục Báo

cáo để đối chiếu số liệu thanh toán với sổ sách kế toán, đối chiếu các lệnh

thanh toán đã gửi đến ngân hàng với các lệnh thanh toán đã được ngân hàng

thực hiện.Hình 2.7 Giao diện Báo cáo thanh toán của khách h àng đối chiếu với

dữ liệu tại Ngân hàng

2.1.2.11. Soạn điện offline

Đây là một tiện ích mới của chương trình Homebanking. Trước kia, khi muốn tạo

một lệnh thanh toán đến ngân hàng, người sử dụng phải soạn điện trên hệ thống online

– tức là kết nối liên tục vào hệ thống mạng Intranet của ngân hàng. Hiện nay, để giảmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các chức năng của chương trình:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×